BLOG
EKSPERCKIE TREŚCI DLA
SPÓŁEK POLSKO-NIEMIECKICH
I BIEGŁYCH


SPÓŁKI POLSKO-NIEMIECKIE
BIEGLI REWIDENCI
10 listopada 2022

Premia bożonarodzeniowa w Niemczech

Około 55 procent niemieckich pracowników otrzymuje od pracodawcy premię świąteczną. Obok wynagrodzenia za urlop jest to najpopularniejsza forma specjalnego świadczenia finansowego. Kto i kiedy je dostaje? Ile wynosi jej wysokość? [...]

21 października 2022

Koszty reprezentacyjne w Niemczech

Koszty reprezentacji odgrywają ważną rolę dla niemal wszystkich firm. Co można do nich zakwalifikować, jak je rozliczyć? W artykule odpowiemy na najczęściej zadawane pytanie w sprawie kosztów reprezentacyjnych w Niemczech. [...]

13 października 2022

Tajemnica handlowa w Niemczech

Zagrożenie ze strony pracowników, menedżerów, konkurentów: Jak firmy chronią się przed nadużyciem swoich tajemnic handlowych? Rysunki techniczne, strategie biznesowe, receptury i listy klientów — wszystko to stanowi istotne aktywa przedsiębiorstwa [...]

25 czerwca 2022

Dyżur a czas pracy i wynagrodzenie

Lekarze, policjanci, strażacy to tylko kilka przykładów zawodów, wykonujących swoje obowiązki w systemie dyżurów. Czy cały dyżur jest traktowany jako czas pracy? Czy dyżury są obowiązkowe? Czy pracownik otrzymuje za [...]

19 maja 2022

Stereotypy o Polakach i Niemcach

Jak wskazuje dr Marta Kucharska z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, cytowana przez portal naukawpolsce.pl nie jesteśmy w stanie funkcjonować bez stereotypów i nie jesteśmy w stanie się ich całkowicie wyzbyć. [...]

25 marca 2022

Czym jest Weihnachtsgeld i kto ma do niego prawo?

Weihnachtsgeld to dodatek świąteczny wypłacany pracownikom przez pracodawców. Dla wielu firm jest on dobrym sposobem nagradzania zatrudnionych za ich wyniki. Czy prawo gwarantuje wszystkim pracownikom wypłatę Weihnachtsgeld? W jakich okolicznościach [...]

9 marca 2022

Pozapłacowe benefity dla pracowników niemieckich firm

  Benefity pozapłacowe to jeden z najważniejszych elementów budujących nie tylko lojalność i motywację pracowników, ale także atrakcyjność pracodawcy. Jak projektować benefity, aby osiągnąć wymierne korzyści? Jakie świadczenia dodatkowe najczęściej [...]

17 lutego 2022

Minijob — zmiany w 2022 roku

  Minijob to zatrudnienie z określonym limitem zarobków lub limitem czasowym realizowane w sektorze komercyjnym, lub w prywatnych gospodarstwach domowych. Jakie zmiany w zakresie minijob przyniósł 2022 rok? 2022 rok [...]

20 stycznia 2022

System opieki zdrowotnej w Niemczech

Niemiecki system opieki zdrowotnej jest jednym z najlepszych nie tylko w Europie, ale także na świecie. Zwłaszcza z uwagi na stosunkowo krótki czas oczekiwania na wizyty u lekarzy specjalistów i [...]

29 grudnia 2021

Prawo pracy w Niemczech a błędy pracownika

Nawet drobne błędy pracowników mogą pociągnąć za sobą nieprzyjemne, długofalowe konsekwencje. Kiedy odpowiedzialność za pracownicze błędy spocznie na pracodawcy, a kiedy na samych zatrudnionych? Podpowiadamy. Zgodnie ze znanym porzekadłem, nie [...]

10 grudnia 2021

Drugi etat w Niemczech

W artykule wyjaśnimy, o czym musisz pamiętać, jeśli rozważasz wielozatrudnienie (Mehrfachbeschäftigung), zarówno jako szef, jak i jako pracownik. Jeszcze kilka lat temu pojęcie wielozatrudnienia było mało popularne. Większość pracowników pracowała [...]

7 listopada 2021

Upomnienie w pracy w Niemczech

Upomnienie to wyrażony przez pracodawcę sprzeciw wobec określonego zachowania pracownika, które jest sprzeczne z umową o pracę i jednocześnie grozi negatywnymi konsekwencjami prawnymi w razie jego powtórzenia. Upomnienie (Abmahnung) jest [...]

28 października 2021

Urlop bezpłatny w Niemczech

Jak długo pracownik może korzystać z bezpłatnego urlopu? W jakich okolicznościach może o niego wnioskować? Czy podczas bezpłatnego urlopu pracodawca ma obowiązek odprowadzania składek? W artykule odpowiemy na te i [...]

20 października 2021

Świadczenie postojowe w Niemczech

Na skutek pandemii COVID-19 wielu niemieckich pracodawców zmaga się z utratą płynności finansowej. Aby zachować miejsca pracy, wielu z nich proponuje swoim pracownikom mechanizm pracy w skróconym wymiarze godzin. Praca [...]

14 października 2021

Niemieckie świadectwo pracy

Świadectwo pracy (Arbeitsbescheinigung) to dokument wystawiany przez pracodawcę po zakończeniu stosunku pracy. Oto 6 rzeczy, które warto o nim wiedzieć.   Świadectwo pracy to dokument służący pracodawcy do poświadczenia Federalnej [...]

18 września 2021

Okres próbny w Niemczech

Każdy, kto nawiązuje stosunek pracy, dostaje określoną ilość czasu, aby dać się poznać pracodawcy, wykazać swoje kompetencje i zaangażowanie. Okres ten to właśnie okres próbny. Co warto wiedzieć o okresie [...]

5 sierpnia 2021

Zakładowa przerwa urlopowa w Niemczech

Zakładowa przerwa urlopowa (Betriebsferien) to okres, w którym pracodawca ustala jednolite dni wolne od pracy dla większości lub wszystkich pracowników, a firma nie prowadzi działalności lub znacząco ją ogranicza. Co [...]

24 lipca 2021

Opłata od opakowań w Niemczech

Wprowadzenie podatku od opakowań ma na celu ograniczenie ilości zużywanego plastiku oraz ograniczenie zaśmiecania niemieckich miast. Kogo dotyczą zapisy ustawy o opakowaniach? Jakie produkty są objęte opłatą? Ile wynosi jej [...]

6 lipca 2021

Urlop okolicznościowy a niemieckie prawo pracy

Podobnie jak polskie, także niemieckie prawo pracy przewiduje dla zatrudnionych urlop okolicznościowy. Komu i z jakiej okazji należą się dodatkowe wolne dni? Jaki jest wymiar urlopu okolicznościowego? Czy urlop okolicznościowy [...]

22 stycznia 2021

Archiwizacja dokumentów firmowych w Niemczech

W Niemczech istnieją ustawowe okresy przechowywania archiwizowanych dokumentów firmowych. W zależności od tego, o jakie dokumenty chodzi, muszą one być archiwizowane przez sześć lub dziesięć lat. Dziś odpowiemy na najczęściej [...]

12 stycznia 2021

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech

Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie mające na celu pokrycie kosztów utrzymania osoby, która straciła zatrudnienie. Komu przysługuje prawo do zasiłku? Kto wypłaca świadczenie? Jak o nie wnioskować?    Niemieckie prawo [...]

14 grudnia 2020
trendy na 2021

5 wyzwań dla firm polsko-niemieckich w 2021 roku

  Z jakimi wyzwaniami mogą się zmagać polsko-niemieckie spółki w przyszłym roku? O jakich trendach powinny wiedzieć, planując biznesowe ruchy?  Aby skutecznie planować przyszłość firmy, unikać błędnych decyzji, zachować przewagę [...]

4 grudnia 2020
deklaracje podatkowe

Niemieckie deklaracje podatkowe

Celem złożenia deklaracji podatkowej jest umożliwienie urzędnikom skarbowym weryfikacji kwoty uiszczonego w ciągu roku podatku. Na podstawie zawartych w dokumencie danych, mogą oni sprawdzić, czy nie była ona zbyt wysoka [...]

12 listopada 2020
zwolnienie od podatku w Niemczech

Zwolnienie od podatku od wynagrodzeń w Niemczech

  Choć wynagrodzenia niemieckich pracowników są poddane opodatkowaniu, od tej zasady istnieje pewien wyjątek. W artykule wyjaśnimy czym jest i na czym polega. Niemiecki pracodawca podlega obowiązkowi opodatkowania wynagrodzeń wypłacanym [...]

22 października 2020
kontrola podatkowa w niemczech

Kontrola podatkowa w Niemczech – pytania i odpowiedzi

Kontrola podatkowa przeprowadzana przez urząd skarbowy budzi niepokój wielu przedsiębiorców. Czy fiskus zawiadamia przedsiębiorcę o kontroli? Jakie elementy podlegają czynnościom kontrolnym? Jakie mogą być konsekwencje uchybień? Obowiązek przekazywania urzędowi skarbowemu [...]

13 października 2020

Benefity podatkowe dla małych firm w Niemczech

Przedsiębiorcy, prowadzący w Niemczech małe firmy mogą liczyć na benefity podatkowe w zakresie podatku VAT, podatku dochodowego — od działalności przemysłowej i handlowej oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Jakie [...]

21 września 2020
koszty zatrudnienia niemcy

Koszty zatrudnienia pracowników w Niemczech

Wynagrodzenie netto to nie jedyny koszt, jaki musi ponieść niemiecki pracodawca, zatrudniający pracownika. Oprócz niego konieczne jest pokrycie opłat z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ustawowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków czy świadczenia upadłościowego (Insolvenzgeld). Ile wynosi całkowity koszt zatrudnienie pracownika w Niemczech? Podpowiadamy. [...]

9 września 2020
ochrona matek i kobiet w ciąży

Niemieckie prawo pracy a ochrona matek i kobiet w ciąży

Niemieckie prawo chroni kobiety w ciąży i matki przed zwolnieniem, pracą w niekorzystnych warunkach czy utratą zarobków. Ochrona rozpoczyna się już podczas rozmowy kwalifikacyjnej i kończy się kilka miesięcy po porodzie. Oto 7 rzeczy, które musisz o niej wiedzieć. [...]

31 sierpnia 2020
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w Niemczech

Niemieckie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest częścią ustawowego pakietu ubezpieczeń społecznych. Kogo chroni i jaki zakres świadczeń zapewnia?  Definicję wypadku przy pracy określa siódma część Kodeksu Ubezpieczeń Społecznych (SGB). Zgodnie z jego zapisami, wypadek przy pracy ma miejsce wtedy, gdy ubezpieczony pracownik ulega wypadkowi w wyniku czynności bezpośrednio związanej z jego pracą. Oto 7 rzeczy, które musisz wiedzieć o ustawowym ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków w Niemczech. [...]

17 sierpnia 2020
Zatrudnianie pracowników sezonowych

Zatrudnianie pracowników sezonowych w Niemczech — 7 rzeczy, które musisz wiedzieć

Zatrudnianie pracowników sezonowych to powszechna w Niemczech praktyka. Takie rozwiązanie wybierają zwłaszcza pracodawcy, którzy działają w branżach regulowanych sezonowością: turystyce, hotelarstwie, gastronomii czy rolnictwie. Czy Polak musi mieć pozwolenie na sezonową pracę w Niemczech? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie za pracę sezonową? Jakie opodatkować dochody uzyskane z pracy sezonowej? W niniejszym artykule odpowiadamy na te i inne pytania związane z zatrudnianiem pracowników sezonowych w Niemczech. [...]

10 sierpnia 2020
urlop wypoczynkowy w Niemczech

Urlop wypoczynkowy a niemieckie prawo pracy

Prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje zarówno pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin, jak i tym wykonującym obowiązki w trybie minijob. Jaki jest wymiar urlopu w Niemczech? Czy niemiecki pracownik ma prawo do urlopu na żądanie? Co, jeśli w trakcie urlopu zachoruje? W artykule odpowiadamy na te i inne pytania zadawane przez pracodawców. [...]

14 maja 2020
rozliczanie płac

Delegowanie pracowników do Niemiec – proces rozliczania płac

Rozliczanie płac pracowników oddelegowanych do innego państwa, przykładowo do Niemiec, jest procesem mocno złożonym, z uwagi na mnogość danin publicznoprawnych, które w dodatku rządzą się każda swoimi odrębnymi zasadami. Te zasady regulują, w którym kraju należy uiścić konkretną daninę, od jakiej podstawy należy ją naliczyć i jaką stawką obciążyć.  [...]

4 maja 2020
webinary dla spółek polsko-niemieckich

Webinary i szkolenia online dla firm polsko-niemieckich

W dobie pandemii, wiele firm musiało odwołać organizowane od lat konferencje i szkolenia. Na szczęście w dzisiejszych czasach spotkania na żywo to nie jedyna możliwa forma komunikcji. Dzięki rozwojowi technologii istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia online. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy listę najbliższych webinarów i szkoleń online dla specjalistów działów finansowych w firmach polsko-niemieckich.  [...]

22 kwietnia 2020
big data

Wpływ Big Data na księgowość w firmie

Wraz z rozwojem technologii w prawie każdym rodzaju działalności, sektor księgowy przechodzi obecnie pewne istotne przeobrażenia, ewoluując za pomocą tradycyjnych metod. Dlatego też specjaliści branżowi muszą nadążać za najnowszymi technologiami, [...]

30 marca 2020

SaldeoSMART a praca zdalna – poradnik dla Klientów SaldeoSMART

Każde biuro rachunkowe ma możliwość udostępnienia SaldeoSMART swoim Klientom. W ten sposób mogą oni dodawać do programu swoje dokumenty. Wiemy, że nie wszyscy z Państwa korzystali z tej funkcji, więc przygotowaliśmy krótki przewodnik ze wskazówkami jak uruchomić konto dla klienta. W ten sposób praca zdalna biura rachunkowego będzie łatwiejsza, a co najważniejsze – bezpieczniejsza. [...]

16 marca 2020

5 najważniejszych trendów i wyzwań w księgowości w 2020 roku

Dobrze zorganizowane operacje księgowe, dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, mogą dostarczyć dokładnych i cennych informacji finansowych, prowadząc do lepszych decyzji biznesowych i zwiększenia dochodów danego przedsiębiorstwa. Aby zapewnić firmie najlepsze wyniki, księgowi powinni śledzić najnowsze nowinki w branży i wiedzieć, co należy zrobić, aby nie pozostać w tyle za konkurencją. A jakie trendy w księgowości warto obserwować w 2020 roku? Poniżej lista 5 najważniejszych kwestii! [...]

2 marca 2020
baza doradców podatkowych

Aktualna baza doradców podatkowych

Chcesz założyć działalność gospodarczą w Niemczech i szukasz doradcy podatkowego? Skorzystaj z bazy doradców podatkowych prowadzonej przez firmę DATEV eG. Aby ułatwić Państwu proces poszukiwania doradcy podatkowego, postanowiliśmy udostępnić bazę [...]

20 grudnia 2019

Komu potrzebna jest ocena BWA?

Głównym adresatem oceny BWA jest sam przedsiębiorca, zainteresowany uzyskaniem informacji na własne potrzeby. Przedsiębiorcami w tym rozumieniu są zarówno pojedynczy przedsiębiorcy jak i funkcjonujący w ramach przedsiębiorstwa wspólnicy spółki osobowej, [...]

17 grudnia 2019
targi w niemczech

10 najlepszych wydarzeń targowych w Niemczech w 2020 roku

W Niemczech rokrocznie organizowanych jest od 160 do 180 targów. Nie inaczej będzie w nadchodzącym roku 2020, na który już zaplanowano wiele ważnych wydarzeń gromadzących wystawców oraz uczestników z całego świata. Na które z nich szczególnie warto się wybrać? Oto nasze subiektywne zestawienie 10 najlepszych tego typu wydarzeń organizowanych za naszą zachodnią granicą. [...]

25 listopada 2019
Eksport z Polski do Niemiec

Eksport z Polski do Niemiec. Wymagania formalno-prawne

Decydując się na eksport towarów z Polski do Niemiec, przedsiębiorcy muszą przede wszystkim przestrzegać regulacji unijnych, ale również niemieckich norm i przepisów. Z poniższego artykułu dowiedzą się Państwo co zrobić, aby spełnić wymagania formalno-prawne związane z eksportem z Polski do Niemiec. [...]

18 września 2019
ubezpieczenia społeczne w niemczech

Praca w Niemczech a ubezpieczenie społeczne

Zasady dotyczące tego, w jakim kraju jesteśmy ubezpieczeni w przypadku wykonywania pracy lub prowadzenia działalności w wybranym Państwie Członkowskim regulują przepisy unijne. Zgodnie z nimi, podlegamy pod system ubezpieczeń państwa, [...]

12 sierpnia 2019
Uczestnictwo w zamówieniach publicznych w niemczech

Uczestnictwo w zamówieniach publicznych w Niemczech

W tym artykule opisane zostały najważniejsze informacje dotyczące uczestnictwa w zamówieniach publicznych w Niemczech, tj. rozmiar i wartość rynku zamówień publicznych w Niemczech, sposoby wyszukiwania przetargów oraz informacje o stronach, [...]

29 lipca 2019
Dochodzenie należności w Niemczech

Dochodzenie należności w Niemczech

Istnieje kilka sposobów egzekucji należności od niemieckiego kontrahenta. Kiedy sporu nie uda się załatwić polubownie, a strony posiadają siedziby w różnych państwach członkowskich, wówczas mamy do czynienia z tzw. sprawą [...]

17 czerwca 2019
Jak osiągnąć sukces na niemieckim rynku e-commerce?

Jak osiągnąć sukces na niemieckim rynku e-commerce?

Z każdym rokiem coraz więcej firm i konsumentów wykorzystuje internet do nabywania towarów i usług. Z European Ecommerce Report 2018 wynika, że Niemcy są jednym z krajów w Europie, w którym ten sposób robienia zakupów jest bardzo popularny. Potwierdzeniem tego jest fakt, że rynek zakupów online w Niemczech wzrasta każdego roku o kilka, a czasami kilkanaście miliardów Euro. Nic więc dziwnego, że coraz więcej sprzedawców zastanawia się jak zaistnieć i osiągnąć sukces na niemieckim rynku e-commerce? [...]

17 maja 2019
Jak funkcjonują niemieckie targi branżowe? Sprawdź, gdzie wystawić swoją firmę!

Jak funkcjonują niemieckie targi branżowe? Sprawdź, gdzie wystawić swoją firmę!

Obecnie marketing internetowy zdominował właściwie wszystkie branże i wielu przedsiębiorcom ciężko wyobrazić sobie inne źródło promocji. A jednak, lider europejskiej gospodarki pokazuje, że wciąż istnieje inna, bardzo skuteczna forma zaprezentowania działalności swojej firmy. Mowa o niemieckich targach branżowych, które w 2019 roku nadal cieszą się ogromną popularnością na całym świecie. [...]

29 kwietnia 2019
Jak zwięszyć swoje szanse jako dostawca na rynek niemiecki?

Jak zwiększyć swoje szanse jako dostawca na rynek niemiecki?

Polska jest jednym z największych partnerów biznesowych Niemiec. Wartość wymiany handlowej naszych krajów za 2018 r. wyniosła ok. 120 miliardów euro. Co więcej, Niemcy to aż 82 mln konsumentów o znacznie zasobniejszych portfelach niż nasi obywatele. Nasi zachodni sąsiedzi są potęga gospodarcza Europy z dobrze rozwiniętą polityką gospodarczą, która daje polskim firmom szereg możliwości. [...]

25 marca 2019

DATEV.pl w Poradniku Biznesu

Zapraszamy do lektury wywiadu z CEO DATEV.pl – Piotrem Franciszkowskim, który ukazał się na łamach portalu Poradnik Biznesu. DATEV.pl – PARTNER DO ROZWOJU BIZNESU W POLSCE I W NIEMCZECH Według [...]

7 grudnia 2018
Niemcy w ocenie polskich firm - raport 2018

Niemcy w ocenie polskich firm – raport 2018

Niemcy od wielu lat mają bardzo dobrą opinię jako kraj o dużych możliwościach zarobkowych oraz rozwojowych. Opinia ta jest powszechnie znana, ale czy ma odzwierciedlenie w  realnych ocenach przedsiębiorców działających [...]

20 listopada 2018
O zarządzaniu jakością i bezpieczeństwie wrażliwych dokumentów w druku masowym

O zarządzaniu jakością i bezpieczeństwie wrażliwych dokumentów w druku masowym

Co zyskają polscy klienci, zlecając usługi druku w Niemczech? Centrum Druku i Logistyki DATEV eG należy do największych w Europie. Od przeszło 50 lat codziennie, 24 godziny na dobę przetwarzamy ogromne ilości danych, drukujemy i wysyłamy najbardziej poufne dokumenty transakcyjne, takie jak faktury, polisy ubezpieczeniowe, wyciągi bankowe DATEV eG drukuje rocznie około miliarda stron – oznacza to, że możemy określić nasze Centrum Druku i Logistyki mianem potężnego gracza na rynku. Bezpieczeństwo i jakość mają dla nas najwyższy priorytet przy każdym zleceniu. Mając na uwadze utrzymanie naszej silnej pozycji, stawiamy na stały proces podnoszenia jakości naszych usług i inwestujemy w najnowocześniejsze systemy druku cyfrowego oraz w pełni zautomatyzowane maszyny kopertujące. [...]

10 października 2018
Rynek niemiecki w liczbach

Rynek niemiecki w liczbach

Niemcy od lat utrzymują status ekonomicznego lidera w Europie i zajmują mocną, czwartą pozycję na świecie. Gospodarka naszego sąsiada dynamicznie się rozwija, czego potwierdzeniem są dane Niemieckiego Urzędu Statystycznego z [...]

30 września 2018
rodzaje spółek w niemczech

Rodzaje spółek w Niemczech

Podjęcie działalności gospodarczej w Niemczech wymaga w pierwszej kolejności dokładnej analizy planowanych działań biznesowych oraz własnych celów ekonomicznych. Należy również przemyśleć jaki rodzaj działalności ma zostać założony oraz czy działania [...]

15 września 2018
Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze

Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze

Niemcy są liderem w Unii Europejskiej pod względem potencjału gospodarczego, a do tego mogą pochwalić się mianem największego eksportera na świecie. Przedsiębiorcy z tego kraju są silni niemal w każdym [...]

27 sierpnia 2018

Porównanie usług German Desk w Polsce

Polska zajmuje 7 miejsce na liście najważniejszych partnerów handlowych Niemiec. Rosnące zainteresowanie inwestorów polskim rynkiem, a także rosnący trend eksportu na rynki niemieckojęzyczne, sprawił że wzrosło zapotrzebowanie na specjalistów znających [...]

9 maja 2018
Jak założyć spółkę GmbH w Niemczech?

Jak założyć spółkę GmbH w Niemczech?

GmbH – PODSTAWOWE INFORMACJE Prototyp spółki GmbH powstał już w 1892 roku. Spółka z o.o. w Niemczech szczególną popularność zdobyła w XX wieku wśród przedsiębiorców tworzących tzw. rodzinny biznes. Obecnie [...]

30 stycznia 2018
biznes w Niemczech

Dlaczego warto prowadzić biznes w Niemczech?

Wraz z nadejściem nowego roku, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warto zainwestować w rynek niemiecki i przenieść swój biznes za Odrę? Okazuje się, że część polskich przedsiębiorców już dokonała [...]

7 października 2017
płaca minimalna Niemcy

Płaca minimalna Niemcy

MiLOG to skrót niemieckiej ustawy o płacy minimalnej – Mindestlohngesetz z dnia 11 sierpnia 2014 roku, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2015r. Nałożyła ona obowiązek wypłaty wynagrodzenia brutto [...]

1 września 2017
skr

SKR – niemieckie plany kont

Wypracowane przez DATEV eG wzorcowe plany kont w Niemczech stały się obowiązującym standardem dla niemieckich przedsiębiorstw. Nawet podmioty korzystające z innych systemów niż DATEV stosują ten sam schemat. Aby pomóc [...]

1 sierpnia 2017
niemieckie plany kont

Raport BWA

Użytkownicy rozwiązań finansowo – księgowych DATEV w Niemczech maja pełny dostęp do rozbudowanego systemu raportowania. Podstawowym raportem pozwalającym ocenić kondycje finansową firmy jest raport BWA. Datev.pl oferuje polskim klientom przygotowanie [...]

9 lutego 2022

AKTUALIZACJA DATEV AUDIT – luty 2022

Szanowni Klienci, Przygotowaliśmy dla Państwa aktualizację DATEV Audit (PL_STD_20190408). Plik dostępny jest na naszej stronie: www.datev.pl/aktualizacje Aktualizacja PL_STD_20190408 - lista zmian: [...]

23 grudnia 2020

Podsumowanie webinarów w 2020 roku

  W 2020 roku mieliśmy przyjemność poprowadzić serię webinarów dla biegłych rewidentów oraz spółek polsko-niemieckich. Serdecznie dziękujemy za tak liczną frekwencję na zorganizowanych przez nas szkoleniach online.  Poniżej znajdą Państwo [...]

4 marca 2020
opinie o DATEV Audit

Dlaczego warto wybrać program DATEV Audit?

Oprócz kluczowych z punktu widzenia biegłego rewidenta funkcjonalności, jak np. zgodność z Międzynarodowymi Standardami, program DATEV Audit posiada wiele innych cech, których brakuje konkurencyjnym programom. Poniżej przedstawiamy kilka dodatkowych powodów, dla których warto wybrać program DATEV Audit oraz opinie o DATEV Audit, którymi podzielili się z nami nasi klienci. [...]

29 listopada 2019
opinie o DATEV.pl

Opinie o DATEV.pl

  Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy wybrane opinie na temat naszej firmy, oprogramowania oraz współpracy z nami. Za wszystkie bardzo dziękujemy i prosimy o więcej :-)   Program DATEV Audit, z [...]

18 maja 2019
warsztaty datev

Relacja z majowych warsztatów z DATEV Audit

Dziś odbyły się warsztaty z cyklu „Badanie w praktyce: „Od e-sprawozdania do sprawozdania biegłego rewidenta” z wykorzystaniem programu DATEV Audit. Dziękujemy uczestnikom za aktywny udział w warsztatach i zapraszamy wszystkich audytorów na kolejne spotkania w siedzibie DATEV.pl przy Al. Jerozolimskich 181B w Warszawie.” [...]

10 maja 2019
czytnik DATEV

Nowość! DATEV Audit z bezpłatnym czytnikiem e-sprawozdań XML

W ramach aktualizacji przygotowaliśmy dla Państwa dodatkowe narzędzie wspierające pracę audytora: DATEV czytnik e-sprawozdań z formatu XML. Jest to szablon XLS, który pozwala na wczytanie e-sprawozdania do arkusza kalkulacyjnego, a następnie zaimportowanie go do programu DATEV Audit, bez konieczności manualnego wprowadzania danych finansowych. [...]

18 marca 2019

Kwadrans z Audytem – czytnik e-sprawozdań z XML

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia ósmego odcinka z serii KWADRANS Z AUDYTEM, który odbędzie się 20 marca 2019 r. o godzinie 12:00 w formie transmisji live na Facebooku. W czasie transmisji omówione zostanie narzędzie przydatne w pracy biegłego rewidenta - czytnik e-sprawozdań z XML. [...]

25 lipca 2018

Kwadrans z Audytem – dobór próby

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia trzeciego odcinka z serii KWADRANS Z AUDYTEM, w którym poruszony został temat doboru próby.   TRANSMISJA LIVE NA FACEBOOKU – KWADRANS Z AUDYTEM KWADRANS Z AUDYTEM [...]

4 lipca 2018

Kwadrans z Audytem – procedury kontrolne

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia drugiego odcinka KWADRANS Z AUDYTEM, w którym poruszony został temat procedur kontrolnych.   TRANSMISJA LIVE NA FACEBOOKU – KWADRANS Z AUDYTEM KWADRANS Z AUDYTEM to cykliczne [...]

24 kwietnia 2018
reakcja na ryzyko

Reakcja na ryzyko w badaniu sprawozdań finansowych

Międzynarodowe Standardy Badania kładą szczególny nacisk na wstępny etap procesu audytu, który ma doprowadzić do sporządzenia jego planu. W zasadzie wszystkie wstępne czynności dokumentowane przez biegłego rewidenta związane są z [...]

14 marca 2018
Badanie środowiska kontroli wewnętrznej

Badanie środowiska kontroli wewnętrznej

Biegły rewident jest odpowiedzialny w wykonaniu swojej pracy za rozpoznanie i ocenę ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdań finansowych dzięki poznaniu jednostki i jej otoczenia, a w szczególności kontroli wewnętrznej jednostki której [...]

22 lutego 2018
kontynuacja badania sprawozdania

Badanie kontynuacji działalności – część 2

Odpowiedzialność biegłego rewidenta i przeprowadzenie procedur oszacowania ryzyka Przyjęte przez kierownictwo założenie zdolności do kontynuacji działalności jednostki podlega ocenie przez biegłego rewidenta czy jest ono zasadne. Biegły rewident jest także odpowiedzialny [...]

30 stycznia 2018
badanie jednostki usługi

Badanie jednostki korzystającej z organizacji usługowej

Problematykę badania jednostek korzystających z organizacji usługowej reguluje Krajowy Standard Rewizji Finansowej 402 (KSRF 402) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 402 Okoliczności wymagające uwzględnienia przy badaniu jednostki korzystającej z organizacji [...]

18 stycznia 2018
badanie jednostki

Zrozumienie jednostki i identyfikacja ryzyka

Wymagany zakres, w jakim biegły rewident powinien poznać jednostkę i jej środowisko, w tym jej kontrolę wewnętrzną ustala biegły rewident kierując się zawodowym osądem. Głównym zadaniem biegłego rewidenta jest ustalenie, [...]

17 grudnia 2017
kontrola jakości

Kontrola jakości w firmie audytorskiej

W powszechnym rozumieniu kontrola jakości (ang. quality control) to celowe działania podejmowane przez przedsiębiorstwa w celu utrzymania odpowiedniej jakości dostarczanych przez nie towarów i usług. Ze względu na swoją wagę dla [...]

7 grudnia 2017
Kontrola wewnętrzna

Kontrola wewnętrzna w firmie audytorskiej

Kontrola wewnętrzna – potrzeba czy wymóg? Kontrola wewnętrzna jest często postrzegana i traktowana jako wymóg zgodności z przepisami prawa, a nie jako element umożliwiający poprawę działania organizacji. Skuteczna kontrola wewnętrzna [...]

29 listopada 2017
procedury wiarygodności

Procedury wiarygodności w Międzynarodowych Standardach Badania

Definicja i rodzaje procedur wiarygodności Procedury wiarygodności to procedury badania zaprojektowane dla wykrycia istotnych zniekształceń na poziomie stwierdzeń. Procedury wiarygodności obejmują: badania szczegółowe oraz analityczne procedury wiarygodności. Badania szczegółowe mogą [...]

30 października 2017

SZACOWANIE ISTOTNOŚCI – część 2

W ostatnim artykule poruszyliśmy temat istotności w badaniu sprawozdań finansowych. Poniższy tekst jest kontynuacją i uszczegółowieniem tematu ustalania istotności zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania. WYMAGANE POZIOMY ISTOTNOŚCI Międzynarodowe Standardy Badania każą [...]

15 października 2017
szacowanie istotności

SZACOWANIE ISTOTNOŚCI – część 1

Celem opracowania jest przedstawienie, co stanowi istotną nieprawidłowość oraz co powinni brać pod uwagę biegli rewidenci, rozważając kwestie istotności. DEFINICJA ISTOTNOŚCI Definicja istotności w MSB zawarta jest w MSB 320 [...]

16 sierpnia 2017
badanie_sparwozdania_po_raz_pierwszy

Badanie po raz pierwszy sprawozdania finansowego jednostki

Badając sprawozdanie finansowe należy pamiętać o odpowiednim zaplanowaniu i przeprowadzeniu badania poprzez zastosowanie odpowiednich procedur szczególnych problemów dotyczących między innymi badania po raz pierwszy sprawozdania finansowego jednostki. Sprawozdanie wolne od [...]

17 lipca 2017
badanie zobowiązań warunkowych

Badanie zobowiązań warunkowych i wartości szacunkowych

Badając sprawozdanie finansowe należy pamiętać o odpowiednim zaplanowaniu i przeprowadzeniu badania poprzez zastosowanie odpowiednich procedur szczególnych problemów dotyczących między innymi badania zobowiązań warunkowych i wartości szacunkowych.  W Krajowym Standardzie Rewizji [...]

2 czerwca 2017
zakończenie badania

Zakończenie badania sprawozdania finansowego

Po przeprowadzeniu wszystkich zaplanowanych procedur badania należy ocenić wyniki. Biegły rewident projektuje i przeprowadza na zakończenie badania procedury analityczne, które mają mu pomóc w sformułowaniu ogólnego [...]