10 października 2018
Rynek niemiecki w liczbach

Rynek niemiecki w liczbach

Niemcy od lat utrzymują status ekonomicznego lidera w Europie i zajmują mocną, czwartą pozycję na świecie. Gospodarka naszego sąsiada dynamicznie się rozwija, czego potwierdzeniem są dane Niemieckiego Urzędu Statystycznego z 2017 roku, według których w III kwartale produkt krajowy brutto wzrósł o 0,8%, a w skali roku aż o 2,5%.

Na ogromny rozwój niemieckiej gospodarki w ostatnich latach ma wpływ przede wszystkim znaczny wzrost konsumpcji indywidualnej oraz zamówień zagranicznych. Coraz większe zainteresowanie niemieckimi produktami ze strony obcokrajowców, stale napędza inwestycje, a także generuje nowe miejsca pracy. Tak dynamiczny rozwój, a do tego niż demograficzny, z którym od lat borykają się Niemcy sprawia, że w kraju tym zaczynają pojawiać się coraz większe problemy związane z ograniczonymi zdolnościami produkcyjnymi.  

Konsumpcja i produkcja – motory wzrostu

Z danych opublikowanych przez Federalny Urząd Statystyczny Niemiec wynika, że do ogólnej stopy wzrostu konsumpcja prywatna dodała 1,2%, a inwestycje – kolejne 0,7%. Wydatki rządowe i zmiana statusu zapasów skutkowały wkładem na poziomie 0,2%. Eksport natomiast – biorąc pod uwagę wzrost importu o 5,5% oraz realny na poziomie 4,8% – dołożył kolejne 2%,

Ogromnym motorem napędowym wartości dodanej brutto była produkcja, w której odnotowano wzrost o 3,4%. Duże znaczenie miały tu także technologie informacyjno–komunikacyjne, handel, transport oraz usługi związane z turystyką (głównie zakwaterowanie i gastronomia).

Wzrost kwartalny, o którym mowa we wstępie artykułu to suma wzrostu odnotowanego w pierwszym (0,9%) i drugim kwartale (0,6%) ubiegłego roku. Biorąc pod uwagę pokryzysową sytuację tego kraju, można stwierdzić, że był to zaskakująco dobry wynik dla niemieckiej gospodarki. Duże znaczenie miały w tym przypadku zmiany w stanie zapasów i eksportów netto, które wyniosły 0,4% do głównej skali wzrostu.

Wydajność pracy

W III kwartale 2017 wzrosła również wydajność pracy. Całkowite zatrudnienie wyniosło 44,5 miliona pracowników, co oznacza niski wzrost na poziomie 1,5% w skali ostatniego roku. Zauważono także niewielki spadek godzin pracy, który wyniósł 0,3% na jedną osobę.

Siła popytu wewnętrznego

Przez ostatnie lata można zauważyć bardzo wysoką siłę popytu krajowego. Pomiędzy II kwartałem 2012 roku, a trzecim 2015 roku popyt indywidualny wzrósł o 1% w skali roku. Wkład przekroczył 1% pomiędzy grudniem a październikiem 2015 roku. Wzrost konsumpcji prywatnej jest skutkiem lepszej sytuacji na rynku pracy, w którym wciąż odnotowuje się generowanie nowych miejsc pracy, wzrost wysokości wynagrodzeń i niskie stopy procentowe.

Siła popytu z zewnątrz stale przyczynia dynamicznego rozwoju produkcji i zatrudnienia, a w najbliższym czasie przewidywany jest jeszcze większy wzrost w tych obszarach. W listopadzie ubiegłego roku wskaźnik produkcji PMI dla sektora produkcji osiągnął najwyższy od wielu lat poziom 62,5. W tym samym miesiącu odnotowano największy wzrost zamówień w historii, a wskaźnik PMI wykazał najwyższy poziom opóźnień dostaw. IHS Markin zauważył natomiast zmniejszenie zapasów oraz spadek zdolności transportowych.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż w czasie rekordowo niskiego bezrobocia nie odnotowano znaczącego wzrostu płac. Niemieckie związki zawodowe skupiają się głównie na poprawie warunków pracy oraz zmniejszenia jej czasu, pomijając przy tym kwestie związane ze zwiększeniem wynagrodzenia. Ze względu na silny wzrost zatrudnienia i zapotrzebowania na nowych, wykwalifikowanych pracowników, wysokość płac może jednak ulec zmianie.