Wiecej informacji

22 862 17 00

biuro@datev.pl

Archiwizacja
i odczytywanie dokumentów

Program, dzięki któremu zyskasz czas, wyeliminujesz błędy i poprawisz jakość pracy!

 

O platformie

Oferujemy nowoczesną platformę SaldeoSMART firmy BrainSHARE IT Sp. z o. o. przeznaczoną do odczytywania danych z papierowych i elektronicznych dokumentów (OCR), ich inteligentnego obiegu oraz zaciągania ich do systemów finansowych dostępnych w Polsce.

To idealne narzędzie dla księgowych, biur rachunkowych, a także dla przedsiębiorców do komunikacji z księgowością, wystawiania faktur i kontroli płatności. Program cechuje wysoka skuteczność odczytu dokumentów oraz mechanizmy samouczące się, które podnoszą jakość pracy użytkowników. Aplikacja posiada przyjazny i intuicyjny interfejs i jest regularnie aktualizowana w oparciu o konsultację z praktykami.

Jak to działa

1.Przekaż dokumenty do rozpoznania przez program

Dokumenty możesz przekazać bezpośrednio ze skanera, przesłać mailem lub dodawać ręcznie do aplikacji. Dokumenty możesz również przekazać robiąc zdjęcie aparatem w telefonie i przesyłając je poprzez aplikację mobilną SaldeoSMART.

2.Zweryfikuj i zatwierdź otrzymane wyniki

Już w programie możesz dokonać wstępnej dekretacji, poprzez nadanie dokumentom kategorii, opisu zdarzenia lub przydzielenie do rejestru (dziennika).

3.Zaimportuj dokumenty do programu księgowego / ERP

Import działa zgodnie ze standardowymi mechanizmami producenta programu, tak by wczytanie dokumentów pozwalało na ich właściwe księgowanie.

Korzyści

ograniczenie kosztów
związanych z przetwarzaniem
dokumentów

oszczędność czasu w zakresie
wprowadzania i obsługi
dokumentów

elektroniczne archiwum
dostępne 24/7

usprawnienie procesów
biznesowych

optymalizacja kosztów
działalności

zwiększenie efektywności
pracy pracowników

Wybierz najlepszy
Pakiet dla Twojej firmy:

Odczytywanie Dokumentów

Najskuteczniejszy system do odczytywania danych z papierowych i elektronicznych dokumentów (faktur, wyciągów bankowych, innych typów) zintegrowany z programami księgowymi i systemami klasy ERP.

Moja firma

Umożliwia wystawianie faktur przez firmę oraz odbieranie i archiwizację dokumentów kosztowych.

 

Obieg Dokumentów

Inteligentny system do elektronicznego obiegu dokumentów w firmie wyposażony w mechanizmy odczytu (OCR) oraz elastyczny moduł nadawania uprawnień.

Panel Pracownika

Narzędzie niezbędne w każdej firmie, która wypłaca zaliczki dla pracowników. Umożliwia zarządzanie i rozliczanie zaliczek i dokonanych wydatków.

Odczytywanie Dokumentów

Nowoczesna aplikacja oparta na mechanizmach OCR (Optical Character Recognition), które służą do rozpoznawania znaków w plikach graficznych. Analizuje skany lub elektroniczne formy dokumentów - faktur, wyciągów bankowych i innych i automatycznie pobiera z nich informacje potrzebne dla firmy. Usprawnia proces księgowania i pozwala  na import dokumentów bezpośrednio w programie księgowym lub systemie ERP używanym w firmie.

Korzystając z pakietu Odczytywanie dokumentów:

 • Zyskujesz czas

Przekaż dokumenty do rozpoznania w SaldeoSMART – możesz to zrobić bezpośrednio
ze skanera, przesłać mailem lub dodawać ręcznie do aplikacji. SaldeoSMART
automatycznie odczyta właściwe dane potrzebne do księgowania.

 • Eliminujesz błędy

Zweryfikuj i zatwierdź otrzymane wyniki – już w SaldeoSMART możesz dokonać
wstępnej dekretacji, poprzez nadanie dokumentom kategorii, opisu zdarzenia lub
przydzielenie do rejestru (dziennika).

 • Poprawiasz jakość pracy księgowego

Zaimportuj dokumenty do programu księgowego / ERP - import działa zgodnie ze
standardowymi mechanizmami producenta programu, tak by wczytanie dokumentów
pozwalało na ich właściwe księgowanie.

 • Automatycznie tworzy się dla Ciebie elektroniczne archiwum dokumentów

Dostępne 24h/ dobę 7 dni w tygodniu.
Już nie trzeba przeszukiwać segregatorów, wystarczy skorzystać z wyszukiwarki lub
zobaczyć podgląd dokumentu bezpośrednio z programu księgowego.

 
 

W ramach Odczytywania Dokumentów masz dostęp do funkcji:


Odczytywanie polskich i zagranicznych faktur Odczytywanie wyciągów bankowych  Elektroniczne archiwum dokumentów
Raporty analityczne na podstawie danych z faktur  Integracja z programem księgowym lub systemem ERP

Moja Firma

Umożliwia wystawianie faktur przez firmę oraz odbieranie i archiwizację dokumentów kosztowych.

Charakterystyka:

 • Program do wystawiania faktur

W SaldeoSMART Firma ma możliwość wystawiania wielu rodzajów faktur VAT i dla nie-vatowców (zaliczek, korekt, faktur cyklicznych) i wysłania ich mailem bezpośrednio do kontrahenta. Można także wysyłać przypomnienia o płatności za faktury i wezwania do zapłaty. Limit wystawianych faktur zależy od Pakietu

 • Elektroniczne archiwum dokumentów

Załączanie skanów dokumentów księgowych pozwala stworzyć bazę dokumentów. Wszystkie dokumenty znajdują się w jednym miejscu i są dostępne 24h/ dobę. W ramach e-archiwum dokumentów kosztowych firma ma także dostęp do funkcji odczytywania faktur, zgodnie z limitem Pakietu.

 • E-teczki pracownicze

W Pakiecie Moja Firma można tworzyć elektroniczne archiwum dokumentów kadrowych wraz z listą pracowników firmy. Dzięki temu dokumenty kadrowe zebrane są w jednym miejscu i są bezpiecznie archiwizowane.

 • Bieżący bilans zysków i strat

System, w oparciu o faktury sprzedażowe i kosztowe, na bieżąco prezentuje szacunkowy wynik Twojej firmy w danym miesiącu. Dzięki temu, w każdym momencie miesiąca masz wgląd w zyskowność firmy.

 • Karta rozliczeń z kontrahentami

Dzięki liście niezapłaconych faktur od razu wiadomo, który kontrahent jeszcze nie zapłacił faktury. Jest także możliwość kontroli płatności dodawanych do archiwum faktur kosztowych.

 • Eksport faktur do pliku JPK_FA

Od grudnia 2017 roku Użytkownicy SaldeoSMART mogą pobierać wystawione faktury sprzedaży do formatu pliku JPK_FA (dotyczącego faktur przychodowych). Od 1 lipca 2018 r. obowiązuje przesyłanie pliku JKP_FA. Plik ten firmy będą musiały przesłać na żądanie organów podatkowych we wskazanym przez nie terminie.

Obieg Dokumentów

Nowoczesna aplikacja do elektronicznego obiegu dokumentów wyposażona w inteligentny system odczytywania danych ze skanów. Skanowane dokumenty są odczytywane i automatycznie wprowadzane w odpowiedni obieg – od rejestracji w systemie, przez proces opisu merytorycznego, wieloetapową akceptację do archiwizacji. Nie trzeba sięgać po papierowe dokumenty – ich podgląd jest widoczny na monitorze. Zawsze wiesz na jakim etapie jest dokument i kto obecnie nad nim pracuje.

Dopasuj obieg dokumentów do potrzeb swojej firmy!

W Obiegu Dokumentów SaldeoSMART:

 • automatycznie rejestrujesz dokumenty i wprowadzasz je w obieg,
 • możesz tworzyć dowolną ilość obiegów dokumentów,
 • nadajesz pracownikom firmy szczegółowe uprawnienia w zależności od ich praw dostępu do informacji,
 • każdy dokument ma swój typ i jest przypisany do określonego obiegu,
 • tworzysz poszczególne etapy w obiegu dla wszystkich typów dokumentów,
 • pracownicy Twojej firmy mogą korzystać z elektronicznego archiwum dokumentów
  i zaawansowanej wyszukiwarki zgodnie ze swoimi uprawnieniami

 

W ramach Odczytywania Dokumentów masz dostęp do funkcji:

Odczytywanie papierowych i elektronicznych faktur  Konfiguracja indywidualnego obiegu dokumentów
Obsługa różnych typów dokumentów (Faktur, Zamówień, Pism i innych)   Zarządzanie uprawnieniami Użytkowników
Integracja z programem księgowym lub systemem ERP

Panel Pracownika

Nowy samodzielny moduł aplikacji możliwy do uruchomienia odrębnie lub z dowolnym innym pakietem. Pozwala Twojej Firmie na rozliczanie zaliczek pracowniczych, czyli sprawne kontrolowanie zaliczek wydawanych Pracownikom oraz powiązanych z nimi wydatkami.

 

W ramach Panelu Pracownika masz dostęp do funkcji:

Wprowadzanie zaliczek i wydatków przez pracowników   Mechanizm akceptacji przełożonego
Generowanie elektronicznych rozliczeń  Kontrolowanie bieżących sald rozliczeń z pracownikami

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?