6 marca 2018
Rozliczenie podatku Vat w transakcjach z zagranicznym kontrahentem

Czy kwota zagranicznego VAT może stać się przychodem dla polskiego przedsiębiorcy?

Rozliczenie podatku VAT w transakcjach z zagranicznym kontrahentem, może powodować pewne problemy i niejasności. Z poniższego artykułu dowiedzą się Państwo, czy kwota zagranicznego VAT może być przychodem dla polskiego przedsiębiorcy, biorąc pod uwagę różne formy opodatkowania, interpretację polskich i niemieckich przepisów podatkowych oraz argumentację dwóch wyroków WSA i NSA.

Czym w ogóle jest transakcja łańcuchowa?

Podatek VAT kieruje się zasadą opodatkowania w kraju przeznaczenia (choć istnieją pewne odstępstwa motywowane chęcią uproszczenia rozliczeń, np. zasady tzw. sprzedaży wysyłkowej). Oznacza to, że w swoim podstawowym założeniu, wpływy z VAT powinny przypaść temu państwu, na którego terenie dany towar bądź usługa zostanie skonsumowana. W standardowym przypadku do odprowadzenia podatku VAT zobowiązany jest przedsiębiorca, który dokonuje dostawy towaru bądź świadczenia usługi.

W sytuacji transgranicznej zachowanie tej zasady wymuszałoby jednak na tym przedsiębiorcy, by zarejestrował się do celów VAT za granicą, co łączyłoby się dla niego z licznymi utrudnieniami wynikającymi z:

  • nieznajomości przepisów innego państwa,
  • ewentualnej nieznajomości języka,
  • konieczności skorzystania z usług zagranicznego dostawcy usług księgowych/podatkowych,
  • zwiększonych kosztów.

Dlatego przy sprzedaży za granicę wewnątrz Unii Europejskiej stworzono dwa systemy rozliczeń takich transakcji, które przesuwają obowiązek materialnego naliczenia podatku na nabywcę (w sytuacji, gdy jest on podatnikiem VAT):

1. Transakcje towarowe

  • Nabywca w kraju przeznaczenia wykazuje tzw. WNT (nabycie wewnątrzwspólnotowe) opodatkowane wg stawki panującej w kraju przeznaczenia.
  • Sprzedawca w kraju pochodzenia (rozpoczęcia dostawy) wykazuje WDT (dostawę wewnątrzwspólnotową), która skutkuje brakiem naliczenia podatku (w Polsce stosuje się stawkę 0%).

2. Transakcje usługowe

  • Nabywca otrzymujący fakturę z adnotacją „Odwrócone obciążenie / Reverse Charge (RC)” wie, że musi w swoim kraju samemu naliczyć podatek należny od zakupionej usługi.
  • Sprzedawca w swoim kraju wystawia nabywcy fakturę z adnotacją o zastosowaniu Reverse Charge, natomiast bez podatku VAT.

Jak widać, bardzo często przedsiębiorca sprzedający za granicę nie musi martwić się zagranicznym podatkiem VAT. Niestety, taki dogodny efekt nie zawsze uda się osiągnąć. Jedną z przykładowych sytuacji, w której polski przedsiębiorca będzie samemu zmuszony do rozliczenia zagranicznego VAT, będzie na przykład świadczenie….

POBIERZ CAŁY ARTYKUŁ W PLIKU PDF