7 grudnia 2018
Niemcy w ocenie polskich firm - raport 2018

Niemcy w ocenie polskich firm – raport 2018

Niemcy od wielu lat mają bardzo dobrą opinię jako kraj o dużych możliwościach zarobkowych oraz rozwojowych. Opinia ta jest powszechnie znana, ale czy ma odzwierciedlenie w  realnych ocenach przedsiębiorców działających na rynku niemieckim? Poniżej prezentujemy wyniki trzeciej już edycji badań AHK Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej przeprowadzonych w październiku i listopadzie 2018 roku wśród polskich spółek prowadzących biznes w Niemczech. Badanie przeprowadzone zostało w celu oceny koniunktury gospodarczej w Niemczech i uwarunkowań prowadzenia biznesu przez przedstawicieli polskich firm działających za Odrą. Zachęcamy również do pobrania całego raportu, który załączamy na końcu artykułu.

1. Jak oceniają Państwo obecny stan gospodarki w Niemczech?

Jak oceniają Państwo obecny stan gospodarki w Niemczech?

W 2017  roku aż 51,4% ankietowanych oceniło stan gospodarki w Niemczech jako „bardzo dobry”. 32,9% badanych określiło go jako  dobry”. Pozostałe 15,7% badanych uznało, że stan gospodarki w Niemczech jest „zadowalający”.

W tegorocznym badaniu 40% respondentów wskazało ocenę „bardzo dobrą”. Ponad połowa (51,4%) oceniła stan gospodarki w Niemczech jako „dobry”. Natomiast tylko 8,6% ankietowanych określiło stan gospodarki jako „zadowalający”.

 
 

2. Jak oceniają Państwo obecną sytuację biznesową Państwa przedsiębiorstwa w Niemczech?

Jak oceniają Państwo obecną sytuację biznesową Państwa przedsiębiorstwa w Niemczech?

W 2018 ponad połowa firm ocenia stan swojego biznesu jako „dobry”, niespełna 1/3 jako „zadowalający”. Odsetek ocen „bardzo dobrych” aktualnie dotyczy 14,3% badanych firm.
 

3. Jakie są największe przewagi Niemiec, jako kraju prowadzenia biznesu,w porównaniu z Polską?

Jakie są największe przewagi Niemiec, jako kraju prowadzenia biznesu,w porównaniu z Polską?

Wśród największych przewag Niemiec pojawiała się najczęściej stabilność gospodarcza (25,7%). Wielkość rynku wskazana była przez 14,3% badanych, zaś przychylne nastawienie urzędów uznało za przewagę 7 ,1% respondentów. Najbardziej rzetelnych klientów biznesowych wskazało 5,7%, tak samo jak na przejrzystość przepisów prawnych / podatkowych.
 

4. Dlaczego zdecydowali się Państwo na ekspansję na rynek niemiecki?

Dlaczego zdecydowali się Państwo na ekspansję na rynek niemiecki?

W odpowiedzi na to pytanie najwięcej firm wskazuje na potrzebę uzyskania dostępu do nowych rynków i klientów (54,3% badanych). Na drugim miejscu znalazła się potrzeba zwiększenia skali działania (31,4% firm).22,9% przedsiębiorstw wskazało na możliwość pozyskania nowych kompetencji na nowym rynku. Natomiast 15,7% przedsiębiorców wskazało na bariery rozwojowe na rynku krajowym. Innymi powodami decyzji o ekspansji niemieckiego rynku były też m.in.: kwestie fiskalne czy też bezpieczeństwo gospodarki.
 

CAŁY RAPORT „NIEMCY W OCENIE POLSKICH FIRM” – POBIERZ

W raporcie tym znajdą Państwo odpowiedzi na poniższe pytania:

 • Główny zakres działalności badanych przedsiębiorstw
 • Liczba pracowników zatrudnionych w Niemczech
 • Udział eksportu (z Polski za granicę) w całkowitym obrocie
 • Jak oceniają Państwo perspektywy dla niemieckiej  gospodarki w 2019 w porównaniu z 2018 r.?
 • Jak będą kształtowały  się obroty w Państwa firmie w 2019 r. w porównaniu z 2018 r.?
 • Jak będzie kształtowała się liczba pracowników w Państwa przedsiębiorstwie/ oddziale w Niemczech w 2019 r. w porównaniu z 2018 r.?
 • Jak będą kształtowały się wydatki na inwestycje w Państwa przedsiębiorstwie w 2019 r. w porównaniu z 2018 r.?
 • W jakim stopniu są Państwo zadowoleni z czynników oddziaływujących na atrakcyjność prowadzenia biznesu w Niemczech?
 • Czy wybraliby Państwo ponownie Niemcy na lokalizację Państwa inwestycji?
 • Jakie są najpilniejsze wyzwania w zakresie polityki gospodarczej Niemiec (2018)?
 • Jakie są najpilniejsze wyzwania w zakresie polityki gospodarczej Niemiec, które miałby na celu ułatwienie prowadzenia przedsiębiorstwa? –
  rzadziej wskazywane
 • Jakie są największe przewagi Niemiec, jako kraju prowadzenia biznesu, w porównaniu z Polską? – pozostałe wskazania

 

To może Cię zainteresować!

Kalendarz Świąt i dni wolnych w Polsce i w Niemczech do pobrania!

kalendarz Świąt i dni wolnych w Polsce i w Niemczech do pobrania