23 lipca 2018
DATEV Audit a kontrola KKN firmy audytorskiej badającej podmiot nie będący jednostką zainteresowania publicznego

DATEV Audit a kontrola KKN firmy audytorskiej badającej podmiot nie będący jednostką zainteresowania publicznego

Zgodnie z Art. 36 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym do zadań Krajowej Komisji Nadzoru należy przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów prawa, procedur i standardów przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie w zakresie:

  • badań ustawowych jednostek innych niż jednostki zainteresowania publicznego;

  • usług objętych krajowymi standardami wykonywania zawodu innych niż badanie ustawowe.

CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEPROWADZANIA KONTROLI

Częstotliwość tych kontroli jest uzależniona od wyników analizy ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w badaniach ustawowych jednostek innych niż jednostki zainteresowania publicznego, jednakże kontrola jest przeprowadzana nie rzadziej niż raz na 6 lat…..

Z dalszej części artykułu dowiedzą się Państwo m.in:

  • ile podmiotów KKN zamierza skontrolować w 2018 roku,
  • w ilu kontrolowanych podmiotach stwierdzono nieprawidłowości w latach 2012-2017,
  • czego dotyczyły stwierdzone nieprawidłowości,
  • jakie były skutki kontroli,
  • jakie są najczęściej stwierdzone nieprawidłowości,
  • jak uniknąć tych nieprawidłowości.

POBIERZ CAŁY ARTYKUŁ W PLIKU PDF