16 stycznia 2019
Badanie sprawozdań finansowych wg MSB w 7 krokach – Krok 7. Sprawozdawczość

Badanie sprawozdań finansowych wg MSB w 7 krokach – Krok 7. Sprawozdawczość

Ten wpis jest siódmym z cyklu 7 artykułów na temat badania sprawozdań finansowych zgodnie z MSB, przy wykorzystaniu programu DATEV Audit. Pozostałe 6 kroków z tego cyklu mogą Państwo znaleźć na końcu niniejszego artykułu.

BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH WG MSB

KROK 7. SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Ostatnim elementem dokumentacji jest przygotowanie sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.

Zgodnie z MSB 700 sprawozdanie biegłego rewidenta powinno zawierać następujące elementy:

 • Tytuł,
 • Adresata, zgodnie z postanowieniami zlecenia,
 • Paragraf identyfikujący badane sprawozdanie finansowe,
 • Opis odpowiedzialności kierownictwa (lub inny odpowiedni termin) za sporządzenie sprawozdań finansowych,
 • Opis odpowiedzialności biegłego rewidenta za wyrażenie opinii o sprawozdaniach finansowych i za zakres badania, które obejmuje:
  • Odwołanie do Międzynarodowych Standardów Badania oraz prawa lub regulacji,
  • Opis badania zgodnie z tymi standardami,
 • Paragraf opiniujący, zawierający opinię o sprawozdaniach finansowych oraz odwołanie do mających zastosowanie ramowych założeń sprawozdawczości finansowej, zgodnie z którym sporządzono sprawozdania finansowe (w tym wskazanie systemu prawnego, z którego pochodzą ramowe założenia sprawozdawczości niebędące Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej lub Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Sektora Publicznego),
 • Podpis biegłego rewidenta,
 • Datę sprawozdania biegłego rewidenta,
 • Adres biegłego rewidenta.

Dokumentacja programu DATEV Audit pozwala na wygenerowanie sprawozdania w dwóch wersjach: dla podmiotów badających jednostki zainteresowana publicznego oraz nie badających JZP.

W przypadku sprawozdania z badania JZP należy utworzyć kartę „5525 – Sprawozdanie z badania JZP jednostkowe”, w innym przypadku należy utworzyć kartę „5530 – Sprawozdanie z badania nie JZP jednostkowe”. Operacje te wykonuje się z poziomu karty „5400 – Dokument przewodni” w sekcji „7. Sprawozdanie z badania”.

Podczas tworzenia wybranego dokumentu należy uzupełnić listę warunków pokazywania treści. Karta stanowi wzór, który należy odpowiednio dostosować do badanej jednostki, wypełniając odpowiednie dane. Należy określić  standard, w jakim prowadzone są księgi rachunkowe oraz wskazać adresata opinii. Włączenie w dokumencie sekcji uzupełniającego objaśnienia, pozwala na wprowadzenie przez biegłego dodatkowego komentarza. Pozostałe elementy obejmują:

 • występowanie kwestii opisanych w MSB 706,
 • wskazanie organu nadzorującego jednostkę,
 • status oświadczenia na temat informacji niefinansowych,
 • status oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego,
 • status innych informacji.

program DATEV Audit

W przypadku sprawozdania w wersji dla podmiotów badających jednostki zainteresowania publicznego, należy dodatkowo uzupełnić informacje odnośnie:

 • usług biegłego rewidenta nieujawnionych w sprawozdaniu finansowym,
 • badania jednostki przez podmiot audytorski w poprzednich latach,
 • statusu jednostki jako emitenta giełdowego.

Sprawozdanie biegłego rewidenta będzie automatycznie uzupełnione informacjami identyfikacyjnymi pochodzącymi z danych podstawowych, których uzupełnienie może nastąpić w dowolnym momencie pracy z dokumentacją.

program DATEV Audit

Wygenerowane sprawozdanie może zostać poddane ostatecznej obróbce graficznej po jego przeniesieniu do edytora WORD (z poziomu menu Drukowanie->Drukuj->Przekaż do->Dalsza edycja w Wordzie). Należy jednak pamiętać, że wszelkie zmiany w jego treści nie będą automatycznie przeniesione do bazy danych programu DATEV Audit, więc operację tę należy wykonać po ostatecznym uzgodnieniu treści dokumentu.

Zamieszczone w dokumentacji wzory sprawozdań zostały przygotowane w oparciu MSB oraz odpowiednie ALERTY wydawane przez PIBR i zawierają minimum wymaganych informacji, które mogą być uzupełnione przez audytora.

Uzupełnienie sprawozdania może stanowić także dodatkowo wygenerowany raport, który nie jest elementem obligatoryjnym dokumentacji MSB, ale zawiera wiele informacji, przygotowanych w oparciu o wzorce obowiązujące w latach ubiegłych.

 

Autor:
Dariusz Dominiak
Product Manager
DATEV.pl

 

Przeczytaj także:

 1. Badanie sprawozdań finansowych zgodnie z MSB w 7 krokach – krok 1 – Czynności wstępne
 2. Badanie sprawozdań finnsowych zgodnie z MSB w 7 krokach – krok 2 – Planowanie badania
 3. Badanie sprawozdań finansowych zgodnie z MSB w 7 krokach – krok 3 – Szacowanie ryzyka
 4. Badanie sprawozdań finansowych zgodnie z MSB w 7 krokach – krok 4 – Reakcja na ryzyko
 5. Badanie sprawozdań finansowych zgodnie z MSB w 7 krokach – krok 5 – Badanie zasadnicze
 6. Badanie sprawozdań finansowych zgodnie z MSB w 7 krokach – krok 6 – Weryfikacja i kontrola jakości zlecenia