10 sierpnia 2020
urlop wypoczynkowy w Niemczech

Urlop wypoczynkowy a niemieckie prawo pracy

Prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje zarówno pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin, jak i tym wykonującym obowiązki w trybie minijob. Jaki jest wymiar urlopu w Niemczech? Czy niemiecki pracownik ma prawo do urlopu na żądanie? Co, jeśli w trakcie urlopu zachoruje? W artykule odpowiadamy na te i inne pytania związane z urlopem wypoczynkowym w Niemczech.

 

Urlop wypoczynkowy w Niemczech

Spis treści:

 1. Ile wynosi wymiar urlopu w Niemczech?
 2. Kiedy pracownik nabywa prawo do urlopu?
 3. Na czym polega jednorazowe prawo do urlopu wypoczynkowego?
 4. Ile wynosi wymiar urlopu przy zakończeniu stosunku pracy przed upływem 6 miesięcy?
 5. W jaki sposób pracownik może wnioskować o urlop?
 6. Czy niemieckie prawo pracy uwzględnia urlop na żądanie i urlop bezpłatny?
 7. Co, jeśli pracownik zachoruje podczas urlopu?
 8. Czy niewykorzystane dni urlopowe można wykorzystać w kolejnym roku kalendarzowym? 
 9. Ile wynosi wynagrodzenie pracownika, który przebywa na urlopie?

 

1. Ile wynosi wymiar urlopu w Niemczech?

Minimalny wymiar urlopu w Niemczech wynosi 24 dni (w przypadku 6-dniowego tygodnia pracy). Jeśli pracownik pracuje 5 dni tygodniowo, ustawowo należy mu się 20 dni (4 tygodnie). W praktyce wymiar urlopu często bywa wyższy. Zwłaszcza w przypadku stosunków pracy, wobec których obowiązuje układ zbiorowy. Często jest to 25, a nawet 30 dni roboczych (ta wartość jest z reguły górną granicą).

 

2. Kiedy pracownik nabywa prawo do urlopu?

Pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego dopiero po upływie 6-miesięcznego stosunku pracy. Co jednak, jeśli w ciągu pierwszego półrocza będzie potrzebował jednego lub kilku dni wolnych? O udzieleniu urlopu przed upływem 6 miesięcy pracy decyduje pracodawca.

 

3. Na czym polega jednorazowe prawo do urlopu wypoczynkowego?

Pracownik zatrudniony w Niemczech nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego jednorazowo. Co to oznacza w praktyce? Jeśli pracując w firmie A, w danym roku kalendarzowym był na urlopie, czas ten zaliczy się na poczet jego roszczenia urlopowego w firmie B, w której niebawem zacznie pracować. Aby firma B mogła poprawnie wyliczyć wymiar urlopu, firma A musi wystawić zaświadczenie o wymiarze udzielonego urlopu. W ten sposób pracodawcy eliminują ryzyko podwójnego prawa do urlopu.

 

4. Ile wynosi wymiar urlopu przy zakończeniu stosunku pracy przed upływem 6 miesięcy?

Czy jeśli pracownik zakończy stosunek pracy przed upływem 6 miesięcy, nie ma prawo do urlopu wypoczynkowego? W takim przypadku prawo przewiduje tzw. urlop częściowy, proporcjonalny do okresu trwania umowy. Za każdy pełny przepracowany miesiąc, zatrudniony może wykorzystać 1/12 urlopu. W ciągu 6 miesięcy od zatrudnienia liczba dni urlopu zwiększa się więc proporcjonalnie do przepracowanych dni i wynosi:

 • po dwóch przepracowanych tygodniach – 1 dzień urlopu;
 • po 4 przepracowanych tygodniach – 2 dni urlopu;
 • po 6 przepracowanych tygodniach – 5 dni urlopu.

Ta sama zasada dotyczy osób, które:

 • do końca roku kalendarzowego nie przepracowały pełnych 6 miesięcy (rozpoczęły pracę np. we wrześniu czy październiku);
 • pracują w firmie dłużej niż 6 miesięcy, a stosunek pracy zakończą w pierwszej połowie roku kalendarzowego (np. w marcu). W przypadku zakończenia stosunku pracy w drugiej połowie roku (np. w październiku), zyskają prawo do pełnego wymiaru urlopu.

 

5. W jaki sposób pracownik może wnioskować o urlop?

Pracodawca udziela urlopu wypoczynkowego na wniosek pracownika. Zazwyczaj jest to jednostronicowy prosty dokument. Co ważne, pracownik powinien zaczekać na akceptację wniosku przez pracodawcę. Jeśli tego nie zrobi i po prostu nie pojawi się w pracy, musi się liczyć z przykrymi konsekwencjami, w tym nawet z dyscyplinarnym zwolnieniem. Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu? W szczególnych sytuacjach może to zrobić. Może także przesunąć termin urlopu. 

 

6. Czy niemieckie prawo pracy uwzględnia urlop na żądanie i urlop bezpłatny?

Niemieckie prawo pracy nie przewiduje urlopu na żądanie. Urlop bezpłatny jest jak najbardziej dostępny dla pracowników.

 

7. Co, jeśli pracownik zachoruje podczas urlopu?

Jeśli pracownik zachoruje w trakcie urlopu wypoczynkowego i utraci zdolność do pracy, powinien zgłosić się do lekarza celem otrzymania stosownego zaświadczenia. Po przedłożeniu go pracodawcy zachowa prawo do urlopu w takim wymiarze, w jakim objęła go choroba.

 

8. Czy niewykorzystane dni urlopowe można wykorzystać w kolejnym roku kalendarzowym? 

Czy pracownik, który nie wykorzystał w pełni swojego urlopu, może go przenieść na kolejny rok? Niemieckie prawo nakłada na pracodawców obowiązek udzielania urlopu w danym roku kalendarzowym. Przesunięcie niewykorzystanego wymiaru na kolejny rok jest możliwe:

 • z osobistych powodów osoby zatrudnionej,
 • z ważnych powodów zakładowych.

Jeśli spełniono któryś z tych wymogów, pracownik musi wykorzystać zaległy urlop do końca kolejnego roku kalendarzowego. Jeśli tego nie zrobi, roszczenie przepadnie.

 

9. Ile wynosi wynagrodzenie pracownika, który przebywa na urlopie?

Podczas urlopu pracownik ma prawo do wynagrodzenia. Jego wysokość stanowi równowartość średniego wynagrodzenia z ostatnich 13 tygodni przed rozpoczęciem urlopu (bez wynagrodzenia z tytułu nadgodzin). Jeśli zatrudniony zakończy stosunek pracy i nie wykorzysta przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, obowiązkiem pracodawcy jest wypłata świadczenia finansowego, będącego ekwiwalentem pozostałego wymiaru urlopu.

 

Podobne artykuły:

 

To może Cię zainteresować!

Kalendarz Świąt i dni wolnych (2021) w Polsce i w Niemczech do pobrania!