KONTAKT

DATEV eG Oddział w Polsce

www.datev.pl
biuro@datev.pl
+48 22 862 17 00

pon-pt. 9:00 - 17:00

loklalizacja datev Adres biura
Aleje Jerozolimskie 181B, V piętro
02-222 Warszawa

DATEV eG Spółdzielnia Oddział w Polsce
ul. Aleje Jerozolimskie 181 B
02 -222 Warszawa
DATEV eG Spółdzielnia Oddział w Polsce wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000854023, którą reprezentuje w Polsce: Piotr Franciszkowski.