KONTAKT

DATEV.pl

www.datev.pl
biuro@datev.pl
+48 22 862 17 00

pon-pt. 9:00 - 17:00

loklalizacja datev Adres biura
Aleje Jerozolimskie 181B, V piętro
02-222 Warszawa

DATEV.pl Spółka ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000187436,
NIP: 527-24-24-024,
Regon: 0000187436,
Wysokość kapitału zakładowego: 5 000 000 PLN,
Organ reprezentujący: Piotr Marcin Franciszkowski - Prezes Zarządu