25 listopada 2022

Praca w okresie świąteczno-noworocznym w Niemczech

Dla większości pracowników okres świąteczny aż do Nowego Roku to najlepszy czas w roku. Ze względu na fakt, że w wielu branżach pracy jest naprawdę niewiele, niemieccy pracownicy chętnie wykorzystują zaległe urlopy, przedłużając wypoczynek o wolne ustawowo dni. Sprawdźmy, jak przepisy regulują pracę w okresie świąteczno-noworocznym i o czym powinni pamiętać pracownicy i pracodawcy.


Zgodnie z niemieckim prawem pracy 24 i 31 grudnia nie są dniami wolnymi od pracy. Osoby, które nie chcą pracować w tych dniach, muszą złożyć wniosek o urlop.

Ważne: w umowie o pracę lub układzie zbiorowym pracy można jednak wprowadzić specjalne regulacje, które przewidują brak obowiązku pracy w Wigilię i Sylwestra. Przed złożeniem wniosku o urlop pracodawca powinien zapoznać się z zapisami obu dokumentów. Jeżeli w zakładzie pracy działa rada zakładowa, to taki regulamin może być również określony w umowie zakładowej.


Czy pracodawca ma możliwość skierowania pracownika do pracy w wigilię i sylwestra?

Zgodnie z artykułem 106 Kodeksem Handlu, Komercji i Przemysłu pracodawca może skorzystać z prawa do skierowania pracowników do pracy w Wigilię i Sylwestra zgodnie. Co ważne — jego decyzyjność w tym zakresie nie jest nieograniczona. Musi bowiem wziąć pod uwagę pracowników z rodzinami i dziećmi i umożliwić im jako pierwszym skorzystanie z urlopu podczas obu dni.


Jak wygląda praca w wigilię i sylwestra w branży handlu i usług?

W sektorze handlu detalicznego i usług, godziny otwarcia lub godziny pracy w wigilię i sylwestra często są ograniczone. Nie bez powodu więc wielu pracowników chciałoby wykorzystać tylko pół dnia urlopu każdego z tych dni. W rzeczywistości ustawa federalna o urlopie (BurlG) nie przewiduje urlopu w wymiarze połowy dnia. Teoretycznie więc pracownicy muszą przedstawić wniosek urlopowy na cały dzień urlopu zarówno za 24 grudnia, jak i 31 grudnia. Jak pokazuje jednak praktyka, wielu pracodawców podchodzi do tej kwestii bardzo liberalnie, umożliwiając pracownikom wzięcie połowy dnia urlopu.


Szczególny przypadek praktyki zakładowej — wigilia i sylwester wolna od pracy

Specjalne rozwiązanie dotyczące pracy w święta i sylwestra umożliwia tzw. „praktyka zakładowa”. Jeśli pracodawca udzieli swoim pracownikom dnia wolnego w dniach 24 grudnia i 31 grudnia w trzech kolejnych latach, to jego pracownicy mają prawo w kolejnych latach nie pracować w te dni, bez konieczności składania wniosku urlopowego. Z prawnego punktu widzenia praktyka zakładowa odpowiada zapisowi w umowie o pracę. Jeśli jako pracodawca chce obejść ustawowe uprawnienie, możesz co roku na nowo wskazywać, że dni wolne w święta i sylwestra obowiązują tylko w danym roku.


Wigilia jako cichy dzień pracy

Mimo że 24 grudnia nie jest świętem państwowym, w wielu krajach związkowych, np. w Bawarii, uznawany jest za tzw. „cichy dzień”. Rzemieślnicy lub inni usługodawcy muszą w tym dniu unikać hałasu, zwłaszcza w godzinach popołudniowych i wieczornych.


Wyjątki od zwykłych przepisów dotyczących czasu pracy w okresie Bożego Narodzenia i Sylwestra

O ile w Boże Narodzenie i sylwestra można z reguły pracować, bo są to ustawowe dni robocze, o tyle w święta i niedziele obowiązuje zakaz pracy. W tych dniach nie wolno pracować w godzinach 0.00 – 24.00. Rozporządzenie obowiązuje do godziny 4.00 dnia następnego. Podstawą jest tu paragraf 9 ustawy o czasie pracy (ArbZG). Paragraf 10 ArbZG przewiduje wyjątki od tej regulacji. Zgodnie z nim pracownicy m.in. szpitali, branży hotelarskiej, energetyki i rolnictwa mogą pracować w święta i niedziele, np. w dzień Bożego Narodzenia (25 i 26 grudnia) czy Nowy Rok (1 stycznia).


Czy za pracę w wigilię i sylwestra pracownikowi należy się premia?

Ze względu a fakt, że 24 grudnia i 31 grudnia nie są dniami wolnymi od pracy, w tych dniach obowiązują zwykłe przepisy dotyczące czasu pracy. W związku z tym dni te są płatne jak każdy inny dzień roboczy. Jeśli pracownicy pracują w dni świąteczne, ponieważ należą do wyjątków wymienionych w ArbZG, mogą otrzymać dodatek za dni świąteczne. Nie ma jednak do tego tytułu prawnego. Tylko w przypadku pracy w nocy istnieje prawo do dodatku. Osoby pracujące w niedziele i święta mają prawo do alternatywnego dnia odpoczynku. Firmy mają jednak możliwość udzielenia swoim pracownikom zachęty finansowej i tym samym zmotywowania ich do pracy za pomocą dodatku za urlop i niedzielę. Dodatki mogą być zapisane w układach zbiorowych, umowie o pracę lub w porozumieniach zakładowych.

Warto przy tym wiedzieć, że premie za święta i niedziele są wolne od podatku dochodowego. Za pracę od 24 do 26 grudnia włącznie wolne od podatku są dodatki w wysokości do 150 procent wynagrodzenia zasadniczego. Ci, którzy pracują w dniu 1.1, otrzymują dodatek w wysokości 125 procent od płacy podstawowej również wolny od podatku. Ważne jest, aby płaca podstawowa nie przekraczała 50 euro netto za godzinę. Nawet w przypadku nieopodatkowanych dodatków, przy wynagrodzeniu wynoszącym 25 euro za godzinę lub więcej, nadal należy odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne.Źródło:

https://www.br.de/nachrichten/wissen/heiligabend-und-silvester-ein-halber-oder-ganzer-urlaubstag,Rl6CcCU