14 grudnia 2018

5 czynników wpływających na sukces sektora MSP w Niemczech

W całej Unii Europejskiej liczba przedsiębiorstw stale rośnie. Szczególne miejsce zajmują tu małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), które ze względu na swoją liczebność mają ogromne znaczenie w kształtowaniu siły i pozycji ekonomicznej danego kraju. Są one niezwykle istotnym elementem polityki gospodarczej wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym także Niemiec, od lat uznawanych za największych globalnych eksporterów. Tytuł ten zawdzięczają głównie właśnie dzięki małym i średnim przedsiębiorstwom, które mają znaczący wpływ na utrzymanie przewagi nad innymi państwami UE. A jaki ten powód tego ogromnego sukcesu naszych zachodnich sąsiadów? Oto 5 najważniejszych czynników, które stale się do tego przyczyniają.

1. Globalizacja oraz możliwość eksportu na rynek zagraniczny

MSP W NIEMCZECH

Mówiąc o niemieckiej gospodarce, nie sposób nie wspomnieć o niezwykle ważnej roli zagranicznej ekspansji, której poziom znacznie przewyższa inne kraje europejskie. Według danych przedstawionych przez Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden, w samym 2017 roku niemieckie przedsiębiorstwa sprzedały za granicę produkty o wartości niemal 1,3 biliona euro. Jak podaje Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa eksport stanowi około 45% całego PKB Niemiec. Co więcej, szacuje się, że nawet co czwarte miejsce pracy w tym kraju zależy właśnie od eksportu. Jak podaje Rzeczpospolita to właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa budują potęgę gospodarczą Niemiec.

Niemieckie produkty trafiają głównie do Europy, Ameryki Północnej i Azji. Do głównych partnerów handlowych RFN należy Wielka Brytania, Francja, Holandia, Włochy, Rosja i Belgia.

Warto również dodać, że aby ekspansja była w pełni efektywna, niemieckie przedsiębiorstwa zakładają swoje oddziały w różnych rejonach świata. Jedną z takich firm jest jest chociażby Hillebrand – lider w dystrybucji wina zatrudniający 2400 pracowników w 90 krajach[2].

2. Wysoka jakość wytwarzanych produktów i oferowanych usług

Nie od dziś wiadomo, że produkty powstałe w RFN cieszą się ogromnym uznaniem i dobrą opinią na całym świecie. Kojarzą się z doskonałą precyzją i obszernym serwisem. Niemieckie firmy koncentrują się na tworzeniu wysokiej jakości wyrobów z użyciem najnowocześniejszej technologii. Największą popularnością na zagranicznych rynkach cieszą się niemieckie samochody i części samochodowe, urządzenia elektroniczne, wyroby tekstylne, maszyny oraz produkty farmaceutyczne. To właśnie głównie dzięki dobrej opinii i zaufaniu do niemieckiej jakości, klienci z całego świata tak chętnie kupują produkty wytworzone w tym kraju.

Nawet małe i nieznane niemieckie firmy z sektora MSP, w porównaniu do ich konkurentów z innych krajów, mają łatwiejszy start na rynkach zagranicznych.  

3. Sukces tzw. ukrytych czempionów

MSP W NIEMCZECH

Osiągnięcie pozycji lidera w handlu zagranicznym nie byłoby możliwe, gdyby nie wkład eksporterów, w tym również tzw. ukrytych czempionów. Są to nieznane szerokiej grupie odbiorców firmy, które zdobywają zagraniczne rynki, oferujące niszowe, ale bardzo wysokiej jakości produkty i usługi. Ich znaczną część stanowią firmy właśnie z sektora MSP – często rodzinne biznesy, działające w mniejszych miastach, które są światowymi liderami w swoich segmentach rynku. Fakt, iż w swojej ofercie mają bardzo specjalistyczne i niszowe produkty lub usługi, niejako wymusza na nich zdobywanie klientów poza granicami swojego kraju.

Sukces tego typu firm jest spowodowany głównie tym, iż koncentrują się tylko na tym, w czym się specjalizują i są naprawdę dobrzy. Mają stosunkowo wąską ofertę, ale dzięki temu są w stanie tworzyć produkty bardzo wysokiej jakości. Ogromną wagę przywiązują do innowacji i rozwoju, dlatego stale inwestują w ulepszanie swoich produktów. 

W Niemczech ukrytych czempionów jest bardzo dużo, a – jak podaje Rzeczpospolita – ich liczba jest sześciokrotnie większa niż suma tego typu firm z Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii.

4. Innowacyjne rozwiązania i nastawienie na rozwój

We wszystkich rozwiniętych gospodarkach, czynnikami mającymi kluczowe znaczenie we wzroście produktywności są innowacje oparte na: badaniach, rozwoju, wiedzy i edukacji.

Wspieranie nowoczesnych technologii to od wielu lat niezwykle ważne elementy niemieckiej polityki. Międzynarodowe sukcesy sektora MSP w tym kraju to zasługa m.in. stosowania innowacyjnych rozwiązań, które usprawnią i przyspieszą funkcjonowanie firm, a co za tym idzie – dają wyraźną przewagę nad konkurencją. Co więcej, aby móc ciągle poprawiać jakość swoich produktów, niemieccy przedsiębiorcy stale badają potrzeby klientów oraz sprawdzają ich satysfakcję z oferowanych do tej pory usług.

Warto również dodać, iż niemieccy przedsiębiorcy inwestują nie tylko w rozwój swoich produktów, ale także kadry pracowniczej. Na dzisiejszym rynku RFN ludzie są bardzo dobrze wykształceni. Nasz zachodni sąsiad od lat stawia na wysokiej jakości szkolnictwo, zarówno jeśli chodzi o szkoły zawodowe, jak i politechniki i wyższe uczelnie techniczne. Niemcy od najmłodszych lat są uczeni otwartości na pracę w środowisku międzynarodowym. Studenci chętnie uczestniczą w wymianach narodowych i zdobywają międzynarodowe doświadczenie, które później bardzo pomaga im w nawiązywaniu relacji biznesowych na całym świecie.

5. Wsparcie niemieckiego rządu

MSP W NIEMCZECH

Niemiecka polityka opiera się na rozbudowanym systemie wsparcia rodzimych firm, mającego na celu zapewnienie stałego wzrostu gospodarczego tego kraju. RFN posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wspierania MŚP, czego dowodem jest fakt, że już w 1998 roku niemiecki rząd przeznaczył na ich wsparcie około 13 mld DEM. Nasi zachodni sąsiedzi doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak duże znaczenie mają właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa. Wiedzą, że ich rozwój jest gwarancją stałej poprawy efektywności ekonomicznej oraz utrzymania przewagi konkurencyjnej nad innymi krajami Unii Europejskiej. Wsparcie sektora MSP to także szansa na zwiększenie atrakcyjności Niemiec jako idealnego miejsca do inwestowania. Dlatego ich rząd przeznacza ogromne środki finansowe na wspieranie wszelkich działalności gospodarczych na terenie tego kraju.

Siła całej niemieckiej gospodarki to głównie silne, innowacyjne, konkurencyjne przedsiębiorstwa. Szczególnie ważne są tu jednak małe małe i średnie firmy, które mogą liczyć na duże wsparcie ze strony niemieckiego rządu. Efektem tych działań ma być swego rodzaju rekompensata za występujące na początku rozwoju trudności w dostępie do rynku, a do tego znacznie słabszą zdolność konkurencyjną w porównaniu do dużych przedsiębiorstw.

Niemiecki rząd uruchomił około 1700 różnorodnych programów, mających na celu wsparcie sektora MSP, z czego najważniejszą rolę pełnią te opierające się na tzw. Europejskim Programie Odbudowy (European Recovery Program, ERP) oraz Zadaniu Wspólnym (rządu federalnego, krajów związkowych i UE) Poprawa regionalnej struktury gospodarczej[6].

Głównym celem wyżej wymienionych programów jest szeroka pomoc nowo powstałym przedsiębiorstwom w ich rozwoju poprzez wsparcie takich obszarów jak m.in. racjonalizacja produkcji, wsparcie innowacyjności, wprowadzenie nowych produktów na rynek. Małe i średnie firmy mają ułatwiony dostęp do zamówień publicznych, a do tego mogą skorzystać z dotacji na zakup sprzętu, ulg lub zwolnień podatkowych, a do tego szerokiego zakresu pomocy chociażby we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań czy ekspansji na rynek zagraniczny.

Programy wsparcia obejmują zarówno stare, jak i nowe landy, jednakże dla tych ostatnich oferowane są często bardziej korzystne warunki chociażby w przypadku wzięcia kredytu. Do tego typu udogodnień należą możliwości uzyskania większej kwoty kredytu, a do tego niższego oprocentowania, dłuższego okresu spłaty czy też możliwości większego umorzenia.

Dużym udogodnieniem dla MSP było także stworzenie Banku Informacji o Programach Wspierania. Dzięki niemu niemieccy przedsiębiorcy mogą szybko i sprawnie wyszukać odpowiedni dla siebie program wspierający.

Podsumowanie

Niemcy to jeden z najlepiej i najszybciej rozwijających się krajów świata, a ich gospodarka od lat zajmuje wysokie miejsca w światowych rankingach. Ta wysoka pozycja nie byłaby możliwa, gdyby nie rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, które odgrywają niezwykle ważną rolę w rozwoju tego kraju. Tworzą one znaczącą część PKB tego kraju i zapewniają zatrudnienie większości jego mieszkańców Niemiec. Rozbudowane wsparcie sektora MSP gwarantuje Niemcom silną pozycję na międzynarodowym rynku oraz daje możliwości na dalszy rozwój gospodarczy.

Źródła:

[1]https://www.rp.pl/Gospodarka/310029905-Niemcy-dzieki-malym-i-srednim-firmom-naleza-do-najwiekszych-globalnych-eksporterow.html

[2] https://www.jfhillebrand.com/about-us/ 

[3]https://www.rp.pl/Gospodarka/310029905-Niemcy-dzieki-malym-i-srednim-firmom-naleza-do-najwiekszych-globalnych-eksporterow.html

[4] https://www.pb.pl/ukryci-czempioni-podbijaja-swiat-807130

[5] http://poig.parp.gov.pl/files/74/81/95/mspwrfn.pdf

[6]http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-5315265e-7298-4989-a0b3-228908859c0c/c/Zeszyty-naukowe-35_2014.177-191.pdf

 

To może Cię zainteresować!

Kalendarz Świąt i dni wolnych w Polsce i w Niemczech do pobrania!

kalendarz Świąt i dni wolnych w Polsce i w Niemczech do pobrania