14 grudnia 2017

Transakcje Łańcuchowe między Polską i Niemcami a VAT

Czym w ogóle jest transakcja łańcuchowa?

Art. 7 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług: W przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach. 

Transakcja łańcuchowa charakteryzuje się zatem tym, że występuje w niej tylko jedno fizyczne przemieszczenie towaru (bezpośrednio od pierwszego sprzedawcy w łańcuchu do ostatniego nabywcy), ale dwie lub więcej dostaw (bo dostawę podlegającą VAT realizuje nie tylko pierwszy dostawca, ale i każdy z pośredników w łańcuchu).

(PL) Transakcja łańcuchowa
(DE) Reihengeschäft

  

Gdzie mają miejsce dostawy?

 

W sytuacji wyłącznie krajowej (towar nie opuszcza Polski, wszystkie podmioty biorące udział w transakcji łańcuchowej są zlokalizowane w Polsce) odpowiedź nie rodzi wątpliwości.

W sytuacji międzynarodowej jednak problem nabrzmiewa na znaczeniu, bo od prawidłowego zdefiniowania miejsca dostawy zależą konsekwencje podatkowe (opodatkowanie krajową stawką czy też zaistnienie WDT / WNT)

(PL) WDT = Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
(DE) igL = innergemeinschaftliche Lieferung

(PL) WNT = Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
(DE) igE = innergemeinschaftlicher Erwerb

Kluczowa jest treść zawarta w art. 22 ust. 2 i 3 VATU:
W przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, przy czym towar ten jest wysyłany lub transportowany, to wysyłka lub transport tego towaru są przyporządkowane tylko jednej dostawie.

Co z tego wynika?

W omawianym łańcuchu dostaw tylko jedna dostawa jest tak zwaną dostawą ruchomą (powiązaną z przemieszczeniem towaru między Polską a Niemcami), która będzie rozliczana jako WDT w jednym kraju / WNT w drugim. Pozostałe dostawy są nieruchome (nie wiąże się ich z przemieszczeniem towaru), będą więc opodatkowane jako dostawy krajowe (bądź w Polsce bądź w Niemczech)….

 
 

POBIERZ CAŁY ARTYKUŁ W PLIKU PDF