O DATEV Audit

DATEV Audit to nowoczesny program do badania sprawozdań finansowych. Program DATEV Audit prowadzi użytkownika przez cały proces badania sprawozdań finansowych po wytyczonej ścieżce w 7 prostych, logicznych krokach.

 

Korzyści

Abonament miesięczny
w atrakcyjnej cenie

Możliwe przeniesienie dokumentacji
z poprzednich okresów

Uproszczenie procesu,
dzięki określeniu poziomu ryzyka i szczegółowości badania

Usprawnienie pracy,
dzięki automatycznie obliczanym wskaźnikom

Wsparcie dla
pracy zespołowej

Łatwy dostęp
do danych

Procesowe podejście
– etapowa struktura

Obsługa nieograniczonej liczby klientów

Badanie sprawozdań finansowych w 7 krokach

 

Czynności wstępne

 • Przyjęcie zlecenia
  Podjęcie decyzji na podstawie testu na temat przyjęcia lub odrzucenia zlecenia.
 • Wstępne warunki audytu
  Określenie danych identyfikacyjnych jednostki badanej, składu zespołu badającego
  oraz wymaganych dokumentów.

 

Planowanie badania

 • Przygotowanie ogólnej strategii badania
  Określenie ogólnych założeń badania w zależności od wielkości jednostki, jej specyfiki
  gospodarczej oraz potencjalnych zagrożeń.
 • Zaprojektowanie planu badania
  Wyznaczenie obszarów, które będą podlegały badaniu, oszacowanie ich wartości, podział
  pracy dla poszczególnych członków zespołu.
 • Istotność
  Wprowadzenie do systemu danych finansowych- bilansu oraz rachunku zysków i strat
  - wyliczenie istotności ogólnej dla całego badania oraz istotności
  cząstkowych.

 

Szacowanie ryzyka

 • Ryzyko nieodłączne
  Wyznaczenie poziomu ryzyka związanego bezpośrednio z działaniem jednostki.
 • Przegląd analityczny
  Porównanie analogicznych wartości pozycji bilansowych w różnych okresach
  sprawozdawczych, określenie trendów i zyskanie czasu na badanie ważniejszych elementów.
 • System kontroli wewnętrznej
  Oszacowanie prawidłowości działania kontroli wewnętrznej.

 

Reakcja na ryzyko

 • Wybór procedur badania
  Wybór skróconych lub pełnych procedur badania - możliwość rozbudowy
  o procedury rozszerzone.
 • Aktualizacja strategii planu badania
  Dokonanie ewentualnych zmian na poziomie strategii i planu badania
  na podstawie dobranych procedur.

 

Badanie zasadnicze

 • Wstępne procedury badania
  Badanie na podstawie wstępnie określonych procedur.
 • Końcowe procedury badania
  Dodatkowe procedury wynikające z konieczności dokonania korekt księgowych

 

Kontrola jakości zlecenia

 • Weryfikacja merytoryczna badania
  Weryfikacja przeprowadzona przez niezależną osobę, nie będącą
  członkiem zespołu badającego.
 • Kontrola jakości
  Sprawdzenie zgodności dokumentacji z procedurami wewnętrznymi kancelarii
  oraz standardem jakości.

 

Sprawozdawczość

 • Sprawozdanie biegłego rewidenta
  Przygotowanie szczegółowego sprawozdania w oparciu o wcześniej wykonane etapy badania, uwzględniające najważniejsze elementy i wyliczenia.
 • Opinia z badania
  Automatyczne generowanie opinii na podstawie wcześniej wprowadzonych danych.

Chcesz wiedzieć więcej?

opinie o DATEV Audit

Dlaczego warto wybrać program DATEV Audit?

opinie o DATEV.pl

Opinie o DATEV Audit
oraz współpracy z nami

Jakie funkcje powinien posiadać dobry program do badań sprawozdań finansowych?

Jakie funkcje powinien posiadać program?

Zapytaj o DATEV Audit

Po otrzymaniu maila z wypełnionym formularzem, nasi doradcy skontaktują się z Państwem celem omówienia Państwa potrzeb i oczekiwań.