6 listopada 2018
Wyzwania księgowych i kontrolerów finansowych w spółkach polsko-niemieckich

Wyzwania księgowych i kontrolerów finansowych w spółkach polsko-niemieckich

WYZWANIA

KSIĘGOWEGO I KONTROLERA FINANSOWEGO

W SPÓŁKACH POLSKO - NIEMIECKICH

PODATKI

Odmienny system podatków i rachunkowości

Zobacz wiecej

Coraz większa część kontaktów podatnika z organami skarbowymi odbywa się drogą elektroniczną. Dotyczy to zarówno rynku niemieckiego jak i polskiego. Przykładem może być Jednolity Plik Kontrolny w Polsce, czy format danych GDPDU w Niemczech. Pomagamy firmom zarówno na rynku polskim jak i niemieckim spełniać te wymagania. Co więcej, rekomendujemy doradców podatkowych zarówno w Polsce jak i Niemczech specjalizujących się w obsłudze  podmiotów polsko niemieckich.

X

PLANY KONT

Trudności w powiązaniu polskiego planu kont z SKR 03 i 04

Zobacz wiecej

W Niemczech funkcjonują dwa standardowe plany kont wykorzystywane powszechnie przez firmy.  W Polsce sytuacja wygląda inaczej – przedsiębiorcy maja dużą swobodę w tworzeniu planu kont. Różna jest też struktura – wielopoziomowa analityka powszechna w Polsce jest w Niemczech nieznana. Pomagamy firmom działającym na obydwu rynkach powiązać merytorycznie plany kont tak żeby uprościć raportowanie.

X

RAPORT BWA

Raportowanie w standardzie niemieckim BWA

Zobacz wiecej

Raport BWA to raport przygotowany przez DATEV eG w Niemczech prezentujący strukturę bilansu i rachunku zysków i strat. Raport ten stał się na niemieckim rynku standardem i tworzony jest przez wszystkie systemy finansowo księgowe w Niemczech. Pomagamy polskim podmiotom zależnym raportować w tym formacie na potrzeby niemieckich właścicieli. Wdrażamy rozwiązanie indywidualne pozwalające na wygenerowanie BWA z polskiego systemu finansowo księgowego.

X

Raport BWA to raport przygotowany przez DATEV eG w Niemczech prezentujący strukturę bilansu i rachunku zysków i strat. Raport ten stał się na niemieckim rynku standardem i tworzony jest przez wszystkie systemy finansowo księgowe w Niemczech. Pomagamy polskim podmiotom zależnym raportować w tym formacie na potrzeby niemieckich właścicieli. Wdrażamy rozwiązanie indywidualne pozwalające na wygenerowanie BWA z polskiego systemu finansowo księgowego.

X

RAPORTOWANIE

Utrudnione raportowanie finansowe między spółką zależną a spółką matką - praca na różnych systemach księgowych

Zobacz wiecej

Poprzez integrację systemów finansowo księgowych ułatwiamy raportowanie między powiązanymi podmiotami. Tworzymy wzorce raportów wykorzystywanych w spółce matce i wczytujemy je do systemów finansowo księgowych w jednostce zależnej. Dajemy możliwość przesłania wszystkich danych z obszaru rachunkowości.

X

SYSTEM IT

Niekompatybilność systemów informatycznych

Zobacz wiecej

Integrujemy polskie i niemieckie systemy finansowo księgowe, kadrowo płacowe. Umożliwiamy przesyłanie faktur rejestrowanych w systemach w jednym kraju do systemów w drugim kraju.

X

WYMIANA DANYCH

Brak dedykowanego programu do wymiany danych controllingowych i finansowych pomiędzy spółką polską i niemiecką

Zobacz wiecej

Wdrażamy narzędzia pozwalające na kompleksową wymianę danych pomiędzy systemami. Z polskich systemów eksportujemy wszystkie zapisy księgowe, które następnie są konwertowane do formatu obsługiwanego przez narzędzia finansowo księgowe w Niemczech. Dzięki temu niemiecki użytkownik ma dostęp do polskich danych w znanym sobie formacie i zyskuje możliwość raportowania na ich podstawie w standardzie niemieckim.

X

KOMUNIKACJA

Problemy komunikacyjne - profesjonalna znajomość niemieckiej terminologii księgowo-podatkowej

Zobacz wiecej

Ułatwiamy komunikacje pomiędzy polskimi I niemieckimi podmiotami. Dostarczamy klientów fachowe materiały dwujęzyczne, w szczególności plany kont. Rekomendujemy polsko języcznych doradców podatkowych w Niemczech i niemieckojęzycznych w Polsce.

X

POZNAJ ROZWIĄZANIA DATEV.PL