19 marca 2018
5 kroków do skutecznego prowadzenia biznesu w Niemczech

5 kroków do skutecznego prowadzenia biznesu w Niemczech

Wprowadzenie firmy na rynki zagraniczne wymaga wielu kompetencji twardych z zakresu przepisów lokalnego prawa, finansów, sprzedaży i marketingu, a także tzw. miękkich umiejętności związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji biznesowych, technik prowadzenia negocjacji oraz znajomości zwyczajów i specyfiki potrzeb konsumenta w kraju docelowym. 

Kolejność wymienionych poniżej kroków nie jest przypadkowa. Aby skutecznie prowadzić biznes w Niemczech, konieczne będzie postępowanie według poniższych wskazówek.

5 kroków do skutecznego prowadzenia biznesu w Niemczech

Polski biznes w niemczech

KROK 1 – Znajomość języka

Niemcy to kraj, w którym wciąż konieczność komunikacji w lokalnym języku jest nieodzowna w relacjach z partnerami biznesowymi. Jest to jedna z podstaw robienia biznesu w tym kraju. Chociaż język angielski jest bardzo powszechny w biznesie w niemal każdym kraju zachodniej Europy, to w Niemczech wciąż przeważa model biznesowy, w którym komunikacja prowadzona jest w języku niemieckim. Dotyczy to zarówno relacji z partnerami biznesowymi, jaki i bezpośredniej komunikacji z rynkiem i klientem docelowym. Podczas prowadzenia rozmów z klientami znajomość języka niemieckiego wydaje się wciąż być koniecznością. Jeżeli więc sami nie opanowaliśmy języka niemieckiego w stopniu zapewniającym swobodną komunikację z zachowaniem poprawności językowej, to powinniśmy rozważyć zatrudnienie kogoś, kto taką umiejętność będzie posiadał. 

KROK 2 – Dowiedz się jak najwięcej o niemieckich zwyczajach

Każdy kraj ma swoje własne obyczaje i żyje na swój własny, odmienny sposób. Pomimo tego, że Niemcy znajdują się tuż za naszą zachodnią granicą, to przez lata wypracowali sobie odmienny od naszego sposób postrzegania pewnych zachowań, co ma istotny wpływ na skuteczność działań handlowych i marketingowych.  Aby prowadzić interesy w tym kraju musimy zagłębić jego kulturę, zwyczaje i oczekiwania względem kupowanych produktów i usług. Więcej na ten temat w artykule: „5 najważniejszych czynników sukcesu rozwijania biznesu na rynku niemieckim”.

KROK 3 – Znajdź lokal i zamelduj się

Warunkiem założenia działalności w Niemczech jest posiadanie odpowiedniego lokalu. Może to być nawet prywatne mieszkanie, ale należy posiadać do niego prawo właścicielskie. W terminie 7 dni od przyjazdu powinno dokonać się meldunku. Po upływie 3 miesięcy należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do swobodnego przesiedlania się.

Własny biznes w Niemczech

KROK 4 – Zarejestruj działalność i ubezpiecz się

Wizyta w urzędzie do spraw działalności gospodarczej to kolejny krok, jaki powinniśmy zrobić od razu po znalezieniu lokalu i zameldowaniu się. Warto zorientować się także, jakie dokumenty będziemy potrzebować, aby zdobyć wpis do ewidencji działalności gospodarczej w Niemczech. W przypadku wykonywania zawodów rzemieślniczych konieczne będzie potwierdzenie Niemieckiej Izby Rzemieślniczej. Z kolei  wykonywanie działalności handlowej lub gastronomicznej, będzie wymagało zdobycie odpowiedniego zezwolenia lub koncesji.  W przypadku wykonywania niektórych wolnych zawodów, takich jak doradcy podatkowi, lekarze, adwokaci, artyści, pisarze – rejestracja w urzędzie ds. działalności gospodarczej nie będzie konieczna.

Po rejestracji w Urzędzie ds. działalności gospodarczej o rozpoczęciu przez nas biznesu zawiadamiane są kolejne urzędy, takie jak: Urząd Skarbowy i Urząd Statystyczny. Urzędy te powinny wysłać do nas dokumenty, które należy uzupełnić i dostarczyć z powrotem do nadawców. Po wypełnieniu tych dokumentów kolejnym naszym krokiem powinno być zdobycie ubezpieczenia rentowo-emerytalnego, zdrowotnego i opiekuńczego. 

KROK 5– Skorzystaj z bezpłatnej pomocy

Wiele urzędów oferuje bezpłatne szkolenia, warsztaty i seminaria dla przedsiębiorców. W przypadku rozpoczynania biznesu w obcym kraju, każde takie szkolenie to szansa dowiedzenia się czegoś nowego u źródła o obywatelach niemieckich,  zdobycia nowych kontaktów i wiedzy, która pomoże szybciej osiągnąć pierwsze zyski z prowadzonego biznesu.

Powyższa lista to pierwsze kroki, które należy poczynić, aby móc skutecznie prowadzić firmę w Niemczech. Niniejszy poradnik ma za zadanie uporządkować listę spraw niezbędnych do załatwienia celem prowadzenia z sukcesem firmy w Niemczech.

 

To może Cię zainteresować!

Kalendarz Świąt i dni wolnych w Polsce i w Niemczech do pobrania!

Kalendarz Świąt i dni wolnych od pracy w Polsce i w Niemczech 2019 do pobrania