30 stycznia 2018
biznes w Niemczech

Dlaczego warto prowadzić biznes w Niemczech?

Wraz z nadejściem nowego roku, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warto zainwestować w rynek niemiecki i przenieść swój biznes za Odrę? Okazuje się, że część polskich przedsiębiorców już dokonała wyboru i z chęcią podzieliła się swoimi wrażeniami i doświadczeniem z resztą społeczeństwa, odpowiadając na pytania w ramach drugiej edycji badań Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska) przeprowadzonych w październiku i listopadzie 2017 r.  Z ankiety wynika, iż Polacy zachwalają niemiecki rynek jako lokalizację do prowadzenia biznesu.

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) przeprowadziła w październiku i listopadzie 2017 r. drugą edycję badań na temat prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech. Pierwsza edycja badania odbyła się rok temu, w styczniu. Celem ankiety była ocena niemieckiej koniunktury gospodarczej oraz uwarunkowań dla prowadzenia biznesu w Niemczech przez działające już na owym rynku firmy. W ramach projektu zrealizowano 70 wywiadów z przedsiębiorcami działającymi w branżach takich jak: usługi (38,6% respondentów), budownictwo i handel (21,4%)  oraz przemysł przetwórczy (18,6%). Wśród nich dominowały małe firmy, zatrudniające od 1 do 9 pracowników (42,9%) oraz średnie przedsiębiorstwa(od 10 do 50 pracowników, 27,1%). Duże firmy (51 – 200 pracowników) i korporacje (powyżej 200 pracowników) stanowiły kolejno zaledwie 18,6% oraz 11,4% ankietowanych.

inwestycje w niemczech

 

Optymistyczne spojrzenie na przyszłość

Zdaniem 51,4% badanych stan gospodarki w Niemczech jest bardzo dobry, zaś 32,9% firm oceniło go jako dobry. Są to znacznie lepsze oceny niż w roku ubiegłym. Również perspektywy dla gospodarki na przyszłość wydają się być optymistyczne – 37,1% uznaje je za lepsze, zaś według 57,1% pozostają one bez zmian. Znacznie zmniejszył się również odsetek osób, które uważają, iż perspektywy się pogorszyły – z 18,6% spadł do jedynie 5,7%.

Wzrost obrotów i dobra sytuacja firmy

Optymistyczne oceny odnoszą się również do sytuacji biznesowej firm – połowa przedsiębiorstw ocenia swoją sytuację jako dobrą, zaś 18,6% jako bardzo dobrą. To jedynie nieznaczne zmiany w porównaniu z rokiem ubiegłym. Natomiast aż 45,7% przedsiębiorców spodziewa się wzrostu obrotów w 2018 r. Ponadto w większości firm liczba pracowników nie ulegnie zmianie (62,9% respondentów). Wzrostu zatrudnienia spodziewa się 27,1% ankietowanych, natomiast 10% oczekuje spadku.

 Inwestować czy nie inwestować?

W ponad połowie przedsiębiorstw (57,1% respondentów) wydatki na inwestycje nie ulegną zmianie. Jednie 28,6% rozważa ich wzrost, zaś 14,3% zapowiada spadek.

biznes w niemczech

Wybierz Niemcy!

Ankietowani odpowiedzieli również na pytanie, dlaczego zdecydowali się na podbój niemieckiego rynku. Okazuje się, że 47,1% firm pragnęło uzyskać dostęp do nowego rynku i nowych klientów, 34,3% zależało na zwiększeniu skali działania, 25,7% osiągnęło barierę rozwojową na rynku krajowym, zaś 20% kierowało się możliwością pozyskania nowych kompetencji. 28,6% firm wybrało odpowiedź „inne powody”. Natomiast poproszeni o wybranie 3 największych przewag Niemiec, jako kraju do prowadzenia biznesu, w porównaniu z Polską, wskazywali na: dyscyplinę płatniczą i dyscyplinę pracy (28,6%), stabilność polityczną i gospodarczą (28,6%) oraz wielkość rynku (17,1%).

Wyzywania dla Niemiec

Nieznacznym zmianom uległy wyzwania dla niemieckiej polityki gospodarczej w porównaniu z 2017 r. Choć przedsiębiorcy ponownie wspomnieli o konieczności obniżenia kosztów pracy i podatków (25,75%), tym razem podnieśli również takie kwestie jak: konieczność podnoszenia kwalifikacji kadr (11,4%), uproszczenia procedur administracyjnych (5,7%) i zwiększenia inwestycji publicznych (5,7%).

 Niepotrzebne finansowanie zewnętrzne?

Warto zauważyć również, iż podczas wejścia na rynek niemiecki zaledwie 14,3% respondentów zdecydowało się skorzystać z finansowania zewnętrznego. Jak myślicie, z czego wynika tak niski odsetek przedsiębiorców, którzy zdecydowali się poprosić o pomoc finansową niemieckie banki lub powiązane spółki?

 Inwestycja w Niemczech – TAK!

Zapytani o to, czy wybraliby ponownie Niemcy jako rynek dla lokalizacji swoich inwestycji, 100% przedsiębiorców odpowiedziało: „tak”. W zeszłym roku tego wyboru ponownie dokonałoby 95,7% badanych.

 

A jakie jest Wasze zdanie na temat prowadzenia biznesu w Niemczech? Czy planujecie w przyszłości ekspansję na tamtejszy rynek? Czekamy na Wasze opinie!