27 sierpnia 2018

Porównanie usług German Desk w Polsce

Polska zajmuje 7 miejsce na liście najważniejszych partnerów handlowych Niemiec. Rosnące zainteresowanie inwestorów polskim rynkiem, a także rosnący trend eksportu na rynki niemieckojęzyczne, sprawił że wzrosło zapotrzebowanie na specjalistów znających język niemiecki i kompleksowo obsługujących przedsiębiorstwa na wszystkich liniach biznesowych.

To zapotrzebowanie na usługi transgraniczne sprawia, że właściciele firm stają przed wyzwaniem znalezienia odpowiedniego specjalisty, który pomoże im w sprawnym obiegu informacji dotyczących kwestii prawnych i finansowych. Nie jest to łatwe zadanie, gdy do wiedzy merytorycznej dochodzi zapotrzebowanie na kompetencje językowe w tym fachowy język finansów i controllingu, znajomość lokalnych przepisów i etykiety biznesowej. Istnieją jednak firmy, które zapełniają tę lukę wychodząc naprzeciw potrzebom wyżej wspomnianych firm. Proponują one usługi German Desk, czyli wygodne i skuteczne wsparcie polsko-niemieckich relacji biznesowych. Aby ułatwić Państwu trafną decyzję w wyborze usługi German Desk na polskim rynku zrobiliśmy porównanie oferty DATEV.pl i wiodących firm konsultingowych.

DATEV.pl

DATEV.pl to polski oddział lidera oprogramowania do obsługi finansów w Niemczech, którego biuro znajduje się w Warszawie. Już od 15 lat DATEV.pl oferuje swoim polskim kontrahentom specjalistyczne rozwiązania informatyczne oparte na technologii oraz infrastrukturze IT niemieckiego właściciela DATEV eg.

DATEV.pl oferuje swoim klientom kompleksowe wsparcie dla procesu budowy systemu wymiany danych finansowo-księgowych w spółkach polsko-niemieckich. Wspiera także klientów w integracji danych na poziomie merytorycznym oferując dostosowanie planu kont do stosowanych w Niemczech standardów SKR 03 lub 04 czy też przyporządkowanie sald kont do pozycji bilansowych. Łącząc kompetencje technologiczne, merytoryczną wiedzę z zakresu sprawozdawczości finansowej, controllingu oraz kadr z kompetencjami językowymi DATEV.pl jest w stanie rozwiązać niemal każde wyzwanie spółki polsko-niemieckiej w zakresie transferu i wymiany danych. DATEV.pl ściśle współpracuje z Polsko-Niemiecką Izbą Handlową AHK Polska oferując m.in.: szkolenia z różnic i podobieństw między polskim i niemieckim systemem rachunkowości, a także szkolenia z rozliczania płac w Niemczech.

DATEV GERMAN DESK to pakiet usług, na który składa się:

 • oprogramowanie niemieckie do obsługi finansów i raportowania,
 • wsparcie zespołu ekspertów specjalizujących się w budowie rozwiązań księgowych i cotrollingowych dla płynnego i przejrzystego raportowania w spółkach polsko-niemieckich,
 • wsparcie przy znalezieniu partnera do stałej obsługi finansowo-kadrowej w Polsce i w Niemczech,
 • konsultacje i pomoc merytoryczna w zakresie wymiany danych i spójnego raportowania finansowego,
 • integracja polskich i niemieckich systemów księgowo-controllingowych.

Usługa German Desk oferowana przez DATEV.pl różni się zasadniczo od usług German Desk firm o profilu księgowo-audytorskim. Firma koncentruje się na budowie sprawnego systemu wymiany danych i raportowania finansowego obejmującego oprogramowanie i wsparcie merytoryczne, ale nie świadczy bezpośrednio usług prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

Firmy Audytorsko-doradcze

Usługa German Desk jest szeroko dostępna wśród wiodących firm konsultingowych i firm o profilu audytorskim. W przypadku tego typu firm oferta German Desk skupia się wokół wsparcia w obsłudze rozliczeń finansowych i kadrowych.

Zazwyczaj usługi te obejmują:

 • Audyt i doradztwo w zakresie rachunkowości;

 • Doradztwo podatkowe i tax compliance;

 • Business Services & Outsourcing;

 • Usługi księgowe;

 • Usługi kadrowo-płacowe;

 • Doradztwo IT;

 • Doradztwo prawne;

 • Zakładanie spółek;

 • Prawo pracy;

 • Doradztwo finansowe;

 • Szkolenia.

Firmy audytorskie dysponują zespołami eksperckimi, w których skład wchodzą audytorzy, doradcy podatkowi, analitycy finansowi i certyfikowani księgowi. Ich celem jest kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, controlling finansowy i doradztwo prawno-księgowe. Firmy te nie oferują jednak wsparcia technologicznego w obszarze wymiany danych księgowych i integracji oprogramowania.