O DATEV Analiza Dziennika

Moduł DATEV Analiza Dziennika umożliwia szczegółową analizę danych badanego podmiotu dzięki importowi dziennika z ksiąg rachunkowych prowadzonych przy pomocy dowolnego systemu finansowo-księgowego.

Użytkownik, poprzez system filtrów, tworzy zestawienie obrotów i sald oraz różnorodne raporty i zestawienia, a następnie ma możliwość szczegółowej analizy poszczególnych zapisów. Dane z przeprowadzonej analizy można zapisywać w dowolnym formacie a wybraną podczas analizy populację użytkownik może wykorzystać w module DATEV Próbkowanie.

Korzyści

Możliwość szczegółowej analizy
danych badanego podmiotu

Możliwość importu dziennika z ksiąg rachunkowych prowadzonych przy pomocy dowolnego systemu
finansowo – księgowego

Możliwość zapisywania danych
z przeprowadzonej analizy

w dowolnym formacie

Moduł umożliwia

Import danych z pliku tekstowego

Tworzenie dowolnych kryteriów wyszukiwania danych

Generowanie raportów w różnych formatach (XLS, PDF)

Porównanie zestawienia obrotów i sald z dziennikiem zapisów

Miesięczną analizę kont (narastająco)

Zapisywanie raportów bezpośrednio w aktach klienta

Porównanie pozycji bilansu i rachunku zysków i strat z dziennikiem zapisów

Zestawienie obrotów wraz z zapisami szczegółowym

Przygotowanie populacji do modułu DATEV Próbkowanie

Chcesz wiedzieć więcej?

opinie o DATEV.pl

Opinie o programach DATEV
oraz współpracy z nami

O programie
DATEV Próbkowanie

Eksport z Polski do Niemiec

O programie
DATEV Audit

Zapytaj o program DATEV Analiza Dziennika

Po otrzymaniu maila z wypełnionym formularzem, nasi doradcy skontaktują się z Państwem celem omówienia Państwa potrzeb i oczekiwań.