30 października 2020

Webinar „Elektroniczne przygotowanie dokumentacji rewizyjnej do kontroli, zgodnie z wytycznymi PANA, w programie DATEV Audit” / 09.11.2020

 

Serdecznie zapraszamy na webinar dla biegłych rewidentów:

„Elektroniczne przygotowanie dokumentacji rewizyjnej do kontroli, zgodnie z wytycznymi PANA, w programie DATEV Audit”

 

PROGRAM WEBINARU:

 • Krótka prezentacja oprogramowania do badań sprawozdań finansowych – DATEV Audit.
 • Omówienie sprawozdania z kontroli KKN – przykłady zastrzeżeń do dokumentacji.
 • Karta kontroli merytorycznej w DATEV Audit.
 • Przygotowanie wersji elektronicznej DATEV Audit.
 • Przekazanie dokumentacji do kontroli.
 • Podsumowanie.
 

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Koszt webinaru: 99 zł/netto/os.
 • Udział w webinarze zalicza 2 godziny na potrzeby samokształcenia zawodowego biegłych rewidentów.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy, terminu lub odwołania szkolenia.
 • W przypadku braku miejsc na szkolenie, wraz z napływem zgłoszeń będziemy Państwa informować o dodatkowych terminach szkoleń. Możliwe jest też zgłoszenie wpisu na listę rezerwową.
 1.  

TERMIN I MIEJSCE:

 • DATA: 09.11.2020 r.
 • GODZINA:  14:00-16:00
 • MIEJSCE: online

   

ZGŁOSZENIA