3 stycznia 2019

Szkolenie z DATEV Audit w Warszawie

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie dla biegłych rewidentów, na którym zaprezentowany zostanie program do badania sprawozdań finansowych firmy DATEV, uwzględniający wymogi badania zgodnie z MSB. Warsztaty z DATEV Audit w Warszawie odbędą się 29 stycznia 2019 r. w godz. 10.00-14.00, w siedzibie PIBR w Warszawie, przy ul. Wolność 7 lokal C

Spotkanie podzielone będzie na dwie części:

  • 10.00-11.00 – Prezentacja oprogramowania DATEV AUDIT
  • 11:30-14:00 – Część praktyczna spotkania (warsztaty z wykorzystaniem programu DATEV AUDIT w chmurze). Uczestników części praktycznej prosimy o przyniesienie własnego sprzętu komputerowego.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc uprzejmie prosimy o przesyłanie swoich zgłoszeń (imię i nazwisko, numer w rejestrze) z wyraźnym wskazaniem, w której części (lub w obu) chcą Państwo wziąć udział. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: biuro@pibr.waw.pl lub biuro@datev.pl