12 kwietnia 2018
konferencja granice optymalizacji

Konferencja GRANICE OPTYMALIZACJI – 9.05.2018

DLA KOGO

Dla biegłych rewidentów.

UWAGA: Konferencja zalicza 8 godz. samokształcenia w ramach szkolenia obligatoryjnego biegłych rewidentów.

Z uwagi na niezwykle ciekawy temat, którym interesują się również środowiska biznesowe istnieje możliwość zaproszenia swoich klientów i wykupienia dla nich udziału w konferencji.

ORGANIZATORZY

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

PARTNERSTWO DATEV.pl

DATEV.pl jest partnerem konferencji. Zapraszamy na nasze stoisko! Osoby zainteresowane programem będą miały unikalną możliwość sprawdzenia, jak pracuje się na żywym systemie oraz sesji z ekspertem DATEV.pl, który pokaże wsparcie systemu dla Międzynarodowych Standardów Badania.

Konferencja GRANICE OPTYMALIZACJI

TEMATYKA I CEL KONFERENCJI

Tematem konferencji jest optymalizacja podatków oraz wyniku finansowego. Podczas konferencji przedstawione zostaną różne aspekty optymalizacji podatkowej, od agresywnej po mieszczącą się w pojęciu planowania podatkowego. Ponadto zaprezentowane zostaną podatkowe skutki optymalizacji bilansowej oraz rachunkowy aspekt planowania podatkowego. Szczególna uwaga zostanie poświęcona moralnym granicom optymalizacji

Celem konferencji jest debata nad kierunkami i granicami optymalizacji oraz nad rolą każdej z profesji w ochronie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i finansów publicznych w postaci danin z podatków. W czasie debaty będą się ścierać zwolennicy i przeciwnicy tezy, że obciążenia podatkowe należy obniżać wszelkimi niezabronionymi prawem sposobami.

W debacie wezmą udział m. in. osoby publicznie znane, eksperci, a także osoby pełniące wysokie funkcje w organach obu samorządów zawodowych. Podsumowaniem konferencji będzie niezwykle ekscytująca debata oksfordzka poprowadzona przez publicystę i redaktora Grzegorza Nawrockiego.

PROGRAM KONFERENCJI

 • 9:30 – 10:00 – Rejestracja uczestników
 • 10:00 – 10:10 – Uroczyste otwarcie
 • 10:10 – 10:40 – Moralne granice optymalizacji – prof. Elżbieta Mączyńska – Prezes PTE
 • 10:40 – 11:10 – Optymalizacja podatkowa – akceptowalne granice – wykład dr Andrzej Dmowski
 • 11:10 – 11:30 – Wystąpienie Filipa Świtały Dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego Ministerstwa Finansów
 • 11:30 – 11:50 – Przerwa kawowa
 • 11:50 – 12:30 – Podatkowe skutki optymalizacji bilansowej oraz rachunkowy aspekt planowania podatkowego – prezentacja wspólna – prof. Ewa Walińska i prof. Adam Mariański Przewodniczący KIDP
 • 12:30 – 13:00 – Optymalizacja VAT w świetle orzecznictwa sądów – sędzia NSA Adam Bącal
 • 13:00 – 13:20 – Co-operative Tax Compliance – nowy model prowadzenia kontroli podatkowej według OECD – Krzysztof Burnos, Prezesa PIBR
 • 13:20 – 14:10 – Przerwa lunchowa
 • 14:10 – 15:55 – Debata oksfordzka nad tezą: Należy obniżać obciążenia podatkowe wszelkimi niezabronionymi prawem sposobami – prowadzenie Grzegorz Nawrocki
 • 15:55 – Zakończenie konferencji

TERMIN I MIEJSCE

 • Termin: 9 maja 2018 r.
 • Godziny: 9:30-16:00
 • Miejsce: Aula EXPO-ŁÓDŹ  Al. Politechniki 4.
 • Kontakt: biuro@lodz.kibr.pl

ZGŁOSZENIA

Rejestracja elektroniczna