datev logo transparent

Wiecej informacji

22 862 17 00 | biuro@datev.pl

NOWOŚĆ!

CZYTNIK
E-SPRAWOZDAŃ Z XML

 

 

 

 

 

 

 

 

CZYTNIK E-SPRAWOZDAŃ Z XML

W ramach aktualizacji przygotowaliśmy dla Państwa dodatkowe narzędzie wspierające pracę audytora:

DATEV czytnik e-sprawozdań z formatu XML.

Jest to szablon XLS, który pozwala na wczytanie e-sprawozdania do arkusza kalkulacyjnego, a następnie zaimportowanie go do programu DATEV Audit, bez konieczności manualnego wprowadzania danych finansowych.

 

Arkusz importuje dane z bilansu

oraz rachunku zysków i strat (dla roku badanego i poprzedniego), nie pobierając informacji o pozostałych elementach sprawozdania. Możliwe jest importowanie danych według struktury określonej jako

JednostkaMalaStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd

oraz

JednostkaInnaStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd,

zgodnej ze specyfikacją zamieszczoną przez Ministerstwo Finansów w postaci udostępnionych struktur logicznych sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994  r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.).

Arkusz importu dla małych jednostek

(Szablon importu e-sprawozdanie - mala.xls) znajduje się bezpośrednio w plikach aktualizacyjnych wersji 1.20 i zostanie automatycznie umieszczony w strukturze szablonów w folderze

„1. Zbiór stały\1.7. Sprawozdanie i przegląd analityczny\ZS-7”.

Plik ten nie posiada zabezpieczeń przed kopiowaniem.

Arkusz importu dla pozostałych jednostek

(Szablon importu e-sprawozdanie XPXXXXXXXXX.xls) został zabezpieczony indywidualnym kodem, uniemożliwiającym jego uruchomienie na komputerze o innym numerze licencyjnym.

Zostanie on wysłany indywidualnie do użytkowników na adres e-mail wskazany podczas pobierania aktualizacji, po uprzedniej weryfikacji.

 

ZAPYTAJ O DATEV E-CZYTNIK

Po otrzymaniu maila z wypełnionym formularzem, nasi doradcy skontaktują się z Państwem.