15 września 2022

XXIII DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU – „Nowe standardy zarządzania jakością IAASB – praktyczne aspekty wdrożenia oraz inne zagadnienia jakości w firmie audytorskiej””. 

 

Serdecznie zapraszamy na dwudziestą trzecią edycję Dorocznej Konferencji Audytingu.

Temat przewodni tegorocznej edycji to:

Nowe standardy zarządzania jakością IAASB – praktyczne aspekty wdrożenia oraz inne zagadnienia jakości w firmie audytorskiej 

 

 

 

TERMIN I MIEJSCE

  • Termin: 7-8 listopada 2022
  • Godziny: 10:00 – 17:00
  • Miejsce: Online

 

ZGŁOSZENIA

Rejestracja

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

 

   DZIEŃ 1

   7 listopada 2022r. (poniedziałek)

   09:30-10:45

OTWARCIE KONFERENCJI

Barbara Misterska-Dragan, Prezes KRBR oraz zaproszeni goście

   10:45-11:00 PRZERWA
   11:00-12:30

Panel wprowadzający

Jakość w FA od kontroli do zarządzania. 

Nowe standardy zarządzania jakością IAASB – praktyczne aspekty wdrożenia. 

Monika Kaczorek, Zastępca Prezesa KRBR – prowadząca

   12:30-13:00

Jakość – spojrzenie międzynarodowe

prowadząca panel: Monika Kaczorek, Zastępca Prezesa KRBR

paneliści:

Agnieszka Jarosz – Dyrektor Zarządzająca ACCA

Polska, Ukraina i Kraje Bałtyckie

Jakub Bejnarowicz, Dyrektor Zarządzający na Europę AICPA/CIMA

   13:00-13:30

PRZERWA

   13:30-15:00

Warsztat 1

Cele jakości FA, identyfikacja i oszacowanie ryzyk. 

Nowe standardy zarządzania jakością IAASB

– praktyczne aspekty wdrożenia.

Jarosław Dac, Członek KRBR – prowadzący

   15:00-15:15

PRZERWA

   15:15-16:45

Warsztat 2

Reakcja na zidentyfikowane ryzyko:  zaprojektowanie, wdrażanie, monitoring systemu zarządzania jakością. 

Nowe standardy zarządzania jakością IAASB

– praktyczne aspekty wdrożenia. 

Grzegorz Skrzeszewski, ekspert PIBR – prowadzący

 

 

   DZIEŃ 2

   8 listopada 2022r. (wtorek)

   09:00-10:30

Warsztat 3 – kontynuacja

Reakcja na zidentyfikowane ryzyko:  zaprojektowanie, wdrażanie, monitoring systemu zarządzania jakością. 

Nowe standardy zarządzania jakością IAASB

– praktyczne aspekty wdrożenia. 

Grzegorz Skrzeszewski, ekspert PIBR – prowadzący

Podsumowanie Warsztatu 1,2, i 3

   11:00-11:15 PRZERWA
   11:15-12:30

WARSZTAT I:

Oszustwo przy sporządzaniu sprawozdań finansowych

– ryzyko dla biegłego rewidenta

Mirosław Szmigielski, Członek KRBR

   12:30-12:40

PRZERWA

   12:40-13:40

WARSZTAT II:

IT w procesie badania w kontekście MSB 315 (z)

Agnieszka Gajewska – biegły rewident

   13:40-13:50

PRZERWA

   13:50-14:50

WARSZTAT III:

ESRS – Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju i dyrektywa CSRD

Piotr Biernacki, Członek Sustainability Reporting

Technical Expert Group (SR TEG) przy European

Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)

   14:50-15:00

PRZERWA

   15:00-16:30

panel samorządowy – Samorząd a zarządzanie jakością.

Barbara Misterska-Dragan, Prezes KRBR – prowadząca

   16:30-16:45

Podsumowanie i zakończenie Dorocznej Konferencji Audytingu