18 grudnia 2020

Webinar „Szacowanie ryzyka oraz badanie zasadnicze w DATEV Audit” / 10.02.2021

 

Serdecznie zapraszamy na webinar dla biegłych rewidentów:

„Szacowanie ryzyka oraz badanie zasadnicze w DATEV Audit”

 

UWAGA:

Webinar „Szacowanie ryzyka oraz badanie zasadniczne w DATEV Audit” jest drugim webinarem z cyklu trzech, po odbyciu których będą mieli Państwo możliwość zdobycia Certyfikatu potwierdzającego znajomość programu DATEV Audit.

 

Cykl webinarów o DATEV Audit, o którym mowa powyżej składa się z następujących tematów:

 1. Rozpoczęcie pracy z programem DATEV Audit – Pierwsze kroki 
 2. Szacowanie ryzyka i badanie zasadnicze 
 3. Dobór próby, zakończenie badania i przygotowanie archiwum dokumentacji

Mogą Państwo wziąć udział w jednym, dwóch lub trzech webinarach.

Dodatkowym bonusem uczestniczenia we wszystkich trzech webinarach jest Certyfikat potwierdzający znajomość programu DATEV Audit.

 

PROGRAM WEBINARU:

„Szacowanie ryzyka oraz badanie zasadnicze w DATEV Audit”

1. Szacowanie ryzyka:

 • przegląd analityczny

 • ryzyko nieodłączne

 • ryzyko kontroli

2. Kontrola wewnętrzna w oparciu o procesy biznesowe.

3. Planowanie badania zasadniczego w reakcji na ryzyko.

 

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Koszt webinaru: 99 zł/netto/os. 
 • Udział w webinarze zalicza 2 godziny na potrzeby samokształcenia zawodowego biegłych rewidentów.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy, terminu lub odwołania szkolenia.
 • W przypadku braku miejsc na szkolenie, wraz z napływem zgłoszeń będziemy Państwa informować o dodatkowych terminach szkoleń. Możliwe jest też zgłoszenie wpisu na listę rezerwową.
 • Odwołanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 2 dni przed webinarem lub brak udziału skutkuje obciążeniem całością kosztów szkolenia.
 1.  

TERMIN I MIEJSCE:

 • DATA: 10.02.2021 r.
 • GODZINA:  10:00 – 12:00
 • MIEJSCE: online

   

ZGŁOSZENIA