18 grudnia 2020

Webinar „Rozpoczęcie pracy z programem DATEV Audit – pierwsze kroki” / 03.02.2021

 

Serdecznie zapraszamy na webinar dla biegłych rewidentów:

„Rozpoczęcie pracy z programem DATEV Audit – pierwsze kroki”

 

UWAGA:

Webinar „Rozpoczęcie pracy z programem DATEV Audit – pierwsze kroki” jest pierwszym webinarem z cyklu trzech, po odbyciu których będą mieli Państwo możliwość zdobycia Certyfikatu potwierdzającego znajomość programu DATEV Audit.

 

Cykl webinarów o DATEV Audit, o którym mowa powyżej składa się z następujących tematów:

 1. Rozpoczęcie pracy z programem DATEV Audit – Pierwsze kroki
 2. Szacowanie ryzyka i badanie zasadnicze 
 3. Dobór próby, zakończenie badania i przygotowanie archiwum dokumentacji 

Mogą Państwo wziąć udział w jednym, dwóch lub trzech webinarach.

Dodatkowym bonusem uczestniczenia we wszystkich trzech webinarach jest Certyfikat potwierdzający znajomość programu DATEV Audit.

 

 

PROGRAM WEBINARU

Temat #1: „Rozpoczęcie pracy z programem DATEV Audit – pierwsze kroki”

1. Przygotowanie bazy na nowy sezon badania.

2. Weryfikacja i aktualizacja szablonów kart roboczych.

3. Utworzenie nowego zlecenia.

4. Przyjęcie zlecenia.

5. Wprowadzanie danych podstawowych.

6. Wczytanie danych finansowych:

 • import e-sprawozdania
 • import Zestawienia Obrotów i Sald
 • wprowadzanie manualne

7. Zarządzanie dokumentacją – obsługa menadżera plików.

 
 

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Koszt webinaru: 99 zł/netto/os. 
 • Udział w webinarze zalicza 2 godziny na potrzeby samokształcenia zawodowego biegłych rewidentów.
 • Uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia Certyfikatu ze szkolenia po pozytywnym zaliczeniu Egzaminu.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy, terminu lub odwołania szkolenia.
 • W przypadku braku miejsc na szkolenie, wraz z napływem zgłoszeń będziemy Państwa informować o dodatkowych terminach szkoleń. Możliwe jest też zgłoszenie wpisu na listę rezerwową.
 • Odwołanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 2 dni przed webinarem lub brak udziału skutkuje obciążeniem całością kosztów szkolenia.
 1.  

TERMIN I MIEJSCE:

 • DATA: 03.02.2021 r.
 • GODZINA:  10:00 – 12:00
 • MIEJSCE: online

   

ZGŁOSZENIA