17 września 2020

Webinar „Przygotowanie archiwum dokumentacji z badania oraz zdalne kontrole PANA przy użyciu środków komunikacji elektronicznej ” / 25.09.2020

 

Serdecznie zapraszamy na webinar dla biegłych rewidentów:

„Przygotowanie archiwum dokumentacji z badania oraz zdalne kontrole PANA przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – porozmawiajmy o szczegółach”

 

PROGRAM WEBINARU:

 • Procedury przeprowadzania badania – strategia i plan badania, realizacja badania
 • Odpowiednie i wystarczające dowody badania jako element dokumentacji z badania – dowody elektroniczne szanse i zagrożenia
 • Akta badania w praktyce – karty i załączniki
 • Kontrola kompletności i jakości akt badania
 • Jednolite archiwum elektroniczne
 • Przygotowanie archiwum do przekazania do kontroli – trochę techniki – powtórka z szyfrowania danych

 

PROWADZĄCY:

Agnieszka Gajewska –Biegły rewident, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Wiceprezes Zarządu O/O w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W latach 2015-2019 była Prezesem OR Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie. Prezes MAKTE Kancelarii Audytorów i Doradców Sp. z o.o. Wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce oraz Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów.
 
 

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Koszt webinaru: 99 zł/netto/os.
 • Udział w webinarze zalicza 2 godziny na potrzeby samokształcenia zawodowego biegłych rewidentów.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy, terminu lub odwołania szkolenia.
 • W przypadku braku miejsc na szkolenie, wraz z napływem zgłoszeń będziemy Państwa informować o dodatkowych terminach szkoleń. Możliwe jest też zgłoszenie wpisu na listę rezerwową.
 1.  

TERMIN I MIEJSCE:

 • DATA: 25.09.2020 r.
 • GODZINA:  10:00 – 12:00
 • MIEJSCE: online

   

ZGŁOSZENIA