17 lutego 2021

Webinar „Przewodnik MSB – Procedury – w praktyce cz. 3” / 17.03.2021

 

Serdecznie zapraszamy na webinar:

„Przewodnik MSB – Procedury – w praktyce cz. 3”

 

PROGRAM WEBINARU:

 1. Wstęp
 2. Sprawozdawczość – Końcowe procedury badania
 • Zagadnienia wymagające konsultacji
 • Końcowy przegląd analityczny
 • Zbiorcze zestawienie zniekształceń
 • Oświadczenia końcowe
 • Sprawozdanie biegłego rewidenta
 • Pismo do osób sprawujących nadzór
 • Zakończenie badania zasadniczego i podsumowanie wyników badania
 1. Dobór próby
 

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Cena  99 zł netto
 • Udział w webinarze zalicza 2 godziny na potrzeby samokształcenia zawodowego biegłych rewidentów.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy, terminu lub odwołania szkolenia.
 • W przypadku braku miejsc na szkolenie, wraz z napływem zgłoszeń będziemy Państwa informować o dodatkowych terminach szkoleń. Możliwe jest też zgłoszenie wpisu na listę rezerwową.
 1.  

TERMIN I MIEJSCE:

 • DATA: 17.03.2021 r.
 • GODZINA:  10:00 – 12:00
 • MIEJSCE: online

   

ZGŁOSZENIA