15 kwietnia 2021

Webinar „Jak przygotować się do kontroli audytorskiej – szkolenie praktyczne z wykorzystania programu DATEV Audit” / „21.04.2021

 

Serdecznie zapraszamy na webinar dla biegłych rewidentów:

„Jak przygotować się do kontroli audytorskiej – szkolenie praktyczne z wykorzystania programu DATEV Audit”

 

PROGRAM WEBINARU:

 

1.Omówienie ogólne zakresu dokumentacji do przygotowania przed rozpoczęciem kontroli

Procedura i schemat kontroli:

a/ Polityka i procedury zarządzania systemem kontroli i przeprowadzania kontroli PANA (obowiązujące od 1 marca 2021 roku)

b/ Procedury przeprowadzania kontroli PANA

c/ Wykaz dokumentów i informacji związanych z zaplanowaniem kontroli

d/ Roczny plan kontroli 2020/2021 Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

e/ Bezpieczne przesyłanie plików

f/ Schemat kontroli PANA przeprowadzanej w sposób zdalny

g/ Ogólny schemat procedur kontroli PANA

 

2.Czas potrzebny na przygotowanie dokumentacji wstępnej przed badaniem.

a/ wstępna kontrola przesłanych dokumentów i w razie konieczności prośba o uzupełnienie.

3.Podzielenie się z uczestnikami webinarium doświadczeniami z przeprowadzonej kontroli

a/ zawiadomienie o kontroli i potrzebne oświadczenia

b/ kontakt z osobami przeprowadzającymi kontrolę – wstępny kontakt telefoniczny

c/ ustalenie terminów zdalnego spotkania

d/ kontrolerzy przesłali link do uczestnictwa w kontroli.

e/ przesłanie upoważnienia do wszczęcia kontroli przez inspektorów.

4.Procedura kontroli krok po kroku do sporządzenia protokołu z kontroli

5.Akta badania w praktyce – karty i załączniki

6.Kontrola kompletności i jakości akt badania

7.Jednolite archiwum elektroniczne

8.Przygotowanie archiwum do przekazania do kontroli – trochę techniki – powtórka z szyfrowania danych

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Koszt webinaru: 99 zł/netto/os. 
 • Udział w webinarze zalicza 2 godziny na potrzeby samokształcenia zawodowego biegłych rewidentów.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy, terminu lub odwołania szkolenia.
 • W przypadku braku miejsc na szkolenie, wraz z napływem zgłoszeń będziemy Państwa informować o dodatkowych terminach szkoleń. Możliwe jest też zgłoszenie wpisu na listę rezerwową.
 • Odwołanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 2 dni przed webinarem lub brak udziału skutkuje obciążeniem całością kosztów szkolenia.
 1.  

TERMIN I MIEJSCE:

 • DATA: 21.04.2021 r.
 • GODZINA:  10:00 – 12:00
 • MIEJSCE: online

   

ZGŁOSZENIA