18 grudnia 2020

Webinar „Dobór próby, zakończenie badania, przygotowanie archiwum” / 17.02.2021

 

Serdecznie zapraszamy na webinar dla biegłych rewidentów:

„Dobór próby, zakończenie badania, przygotowanie archiwum”

 

CEL WEBINARU:

Omówienie zagadnień związanych z końcowymi etapami pracy, w tym przygotowania archiwum dokumentacji.

 

UWAGA:

Webinar „Dobór próby, zakończenie badania, przygotowanie archiwum” jest trzecim webinarem z cyklu trzech, po odbyciu których będą mieli Państwo możliwość zdobycia Certyfikatu potwierdzającego znajomość programu DATEV Audit.

 

Cykl webinarów o DATEV Audit, o którym mowa powyżej składa się z następujących tematów:

 1. Rozpoczęcie pracy z programem DATEV Audit – Pierwsze kroki
 2. Szacowanie ryzyka i badanie zasadnicze 
 3. Dobór próby, zakończenie badania i przygotowanie archiwum dokumentacji 

 

Mogą Państwo wziąć udział w jednym, dwóch lub trzech webinarach.

Dodatkowym bonusem uczestniczenia we wszystkich trzech webinarach jest Certyfikat potwierdzający znajomość programu DATEV Audit.

 

PROGRAM WEBINARU:

„Dobór próby, zakończenie badania, przygotowanie archiwum”

 1. Dobór próby z wykorzystaniem arkusza XLS.
 2. Końcowe procedury badania.
 3. Sprawozdanie z badania i memorandum.
 4. Weryfikacja i kontrola jakości zlecenia.
 5. Przygotowanie archiwum dokumentacji.
 6. Przygotowanie danych do przeniesienie na kolejny rok.
 

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Koszt webinaru: 99 zł/netto/os. 
 • Udział w webinarze zalicza 2 godziny na potrzeby samokształcenia zawodowego biegłych rewidentów.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy, terminu lub odwołania szkolenia.
 • W przypadku braku miejsc na szkolenie, wraz z napływem zgłoszeń będziemy Państwa informować o dodatkowych terminach szkoleń. Możliwe jest też zgłoszenie wpisu na listę rezerwową.
 • Odwołanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 2 dni przed webinarem lub brak udziału skutkuje obciążeniem całością kosztów szkolenia.
 1.  

TERMIN I MIEJSCE:

 • DATA: 17.02.2021 r.
 • GODZINA:  10:00 – 12:00
 • MIEJSCE: online

   

ZGŁOSZENIA