15 marca 2018
Szkolenie z rozliczania płac w Niemczech

Szkolenie z rozliczania płac w Niemczech

Firma DATEV wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową (AHK) serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu, które poświęcone będzie niemieckim przepisom z zakresu naliczania podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Podczas szkolenia zostaną omówione m.in. kwestie taryfy podatkowej w Niemczech, rodzaje podatków uzupełniających oraz procedury poboru zaliczek na podatek.

W drugiej części szkolenia poznają Państwo procedury składania zgłoszeń i rozliczeń oraz termin i tryb przekazywania danych i płatności składek na ubezpieczenie społeczne.

Istotnym elementem szkolenia będzie zapoznanie z obowiązkami ciążącymi na pracownikach i pracodawcach z zakresu rozliczania płac.

Poniżej prezentujemy wszystkie szczegóły niniejszego szkolenia.

Szkolenie z rozliczania płac w Niemczech

TYTUŁ SZKOLENIA

Rozliczanie płac w Niemczech –  Szkolenie w języku polskim dla specjalistów działów finansowych.

DLA KOGO

Dla specjalistów działów finansowych, którzy chcieliby zrozumieć zasady rozliczania Lohnsteuer i Sozialabgaben.

PRELEGENT

Marcin Grześkowiak

PROGRAM SZKOLENIA

 

„LOHNSTEUER“ CZYLI SYSTEM ZALICZEK NA POCZET PIT PRACOWNIKÓW


1. Niemiecka koncepcja systemu poboru zaliczek na poczet PIT pracowników – istotne różnice systemowe w porównaniu z koncepcją stosowaną w Polsce
2. Taryfa podatkowa PIT w Niemczech (w porównaniu z Polską)
3. Daniny uzupełniające: podatek solidarnościowy, podatek kościelny
4. Procedura poboru zaliczek na podatek

  • Elektroniczny system ELStAM
  • Klasy podatkowe pracowników
  • Kryteria służące ustalaniu wysokości zaliczek na podatek

5. Podstawa wymiaru (wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu) – cykliczne bądź jednokrotne świadczenia pieniężne i rzeczowe
6. Uwzględnienie kwot wolnych, kosztów uzyskania przychodów, ulg podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne
7. Sytuacje poboru zryczałtowanych zaliczek na podatek
8. Obowiązki pracowników
9. Obowiązki pracodawców

  • Obowiązki comiesięczne (prowadzenie rozliczeniowych kont płacowych, terminy odprowadzania zaliczek na podatek)
  • Obowiązki roczne (weryfikacja i rozliczenie całoroczne zaliczek przez płatnika)

10. Ostateczne rozliczenie podatku (roczne zeznanie PIT)

 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE


1. Podstawowe informacje o systemie ubezpieczeń społecznych w Niemczech w porównaniu z Polską (w tym obowiązek ubezpieczenia)
2. Rodzaje ubezpieczeń społecznych w Niemczech (w tym ograniczenia podstawy wymiaru)
3. Instytucje ubezpieczeń społecznych, wybór Kasy Zdrowia
4. Dowód ubezpieczenia społecznego
5. Proces składania zgłoszeń i rozliczeń pracodawców w stosunku do organów poboru składek
6. Obowiązki dokumentacyjne pracodawców
7. Obliczanie podstawy wymiaru składek (wynagrodzenie podlegające oskładkowaniu)
8. Terminy i tryb przekazywania danych i płatności składek
9. Szczególne zasady dotyczące zatrudniania pracowników w nowych krajach związkowych

 

TERMIN I MIEJSCE

  • Termin: 24.04.2018
  • Godziny: 10:00 – 17:00
  • Język spotkania: polski
  • Miejsce: Poznań, ul. Młyńska 12
  • Kontakt: +48 22 53 10 560, bb@ahk.pl

ZGŁOSZENIA

POBIERZ KARTKĘ ZGŁOSZENIA