16 grudnia 2019

Szkolenie z programu DATEV Audit w Suwałkach / 15.01.2020

Zapraszamy na szkolenie dla biegłych rewidentów z cyklu:

„Od e-sprawozdania do sprawozdania biegłego rewidenta” z wykorzystaniem programu DATEV Audit,  na którym zaprezentowany zostanie program do badania sprawozdań finansowych firmy DATEV, uwzględniający wymogi badania zgodnie z MSB.

Szkolenie z programu DATEV Audit podzielone będzie na dwie części:

  • 12.00-13.00 – Prezentacja oprogramowania do badań sprawozdań finansowych DATEV AUDIT
  • 13:30-15:00 – Część praktyczna spotkania (warsztaty z wykorzystaniem programu DATEV AUDIT). 

TERMIN I MIEJSCE:

  • DATA: 15 stycznia 2020 r;
  • GODZINA:  12:00 – 15:00;
  • MIEJSCE: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Utrata 2B.

     

DODATKOWE INFORMACJE

  • Udział w szkoleniu zalicza 4 godziny na potrzeby samokształcenia zawodowego biegłych rewidentów.
  • Uczestników prosimy o przyniesienie własnego sprzętu komputerowego (i ewentualnie własnych modemów internetowych).

ZGŁOSZENIA

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc uprzejmie prosimy o przesyłanie swoich zgłoszeń (imię i nazwisko, numer w rejestrze) z wyraźnym wskazaniem, w której części (lub w obu) chcą Państwo wziąć udział. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: biuro@datev.pl lub wypełniając poniższy formularz.