11 stycznia 2019
szkolenie z DATEV Audit

Szkolenie z DATEV Audit we Wrocławiu

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie dla biegłych rewidentów, na którym zaprezentowany zostanie program do badania sprawozdań finansowych firmy DATEV, uwzględniający wymogi badania zgodnie z MSB.

PROGRAM SZKOLENIA:

Szkolenie z DATEV Audit podzielone zostało na dwie części:

  • 10.00-11.00 – Prezentacja oprogramowania DATEV AUDIT
  • 11:30-14:00 – Część praktyczna spotkania (warsztaty z wykorzystaniem programu DATEV AUDIT w chmurze). Uczestników części praktycznej prosimy o przyniesienie własnego sprzętu komputerowego.

TERMIN I MIEJSCE:

  • Termin: 12.02.2019 r.
  • Godziny: 10:00-14:00
  • Język spotkania: polski
  • Miejsce: Wrocław (dokładny adres zostanie podany wkrótce)
  • Kontakt: biuro@datev.pl

ZGŁOSZENIA:

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc uprzejmie prosimy o przesyłanie swoich zgłoszeń (imię i nazwisko, numer w rejestrze) z wyraźnym wskazaniem, w której części (lub w obu) chcą Państwo wziąć udział. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: biuro@datev.pl