8 czerwca 2021

Szkolenie online „Praca zdalna w DATEV Audit” / 16.06.2021

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie online dla biegłych rewidentów:

 „Praca zdalna w DATEV Audit”

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Typy instalacji:

 • lokalna
 • serwerowa
 • terminalowa
 • chmurowa

2.Praca z zespołach roboczych

3.Pozyskiwanie danych z plików JPK:

 • JPK VAT
 • JPK FA
 • JPK MAG
 • JPK KR

4.Analiza pliku JPK KR:

 • wyszukiwanie duplikatów
 • weryfikacja dat księgowań
 • weryfikacja kręgu kosztowego
 • przeksięgowanie końca roku
 • wykaz użytkowników
 • weryfikacja BZ i BO
 • analiza Benforda
 • weryfikacja JPK MAG i JPK KR
 • automatyczny dobór próby dla należności
 • automatyczny dobór próby dla zobowiązań
 • automatyczny dobór próby dla przychodów
 • automatyczny dobór próby dla kosztów

5.Analiza pliku JPK VAT/V7:

 • analiza ABC sprzedaży i zakupu
 • TOP 10 dostawców i odbiorców
 • analiza GTU
 • automatyczny dobór próby dla sprzedaży
 • automatyczny dobór próby dla zakupu

6.Analiza pliku JPK FA:

 • analiza sprzedaży
 • automatyczny dobór próby dla sprzedaży
 • automatyczny dobór próby dla zakupu

7.Analiza pliku JPK MAG:

 • automatyczny dobór próby dla dokumentów PZ
 • automatyczny dobór próby dla dokumentów WZ
 • zapis próby do weryfikacji z JPK KR
 

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Koszt szkolenia: 99 zł/netto/os. 
 • Udział w szkoleniu online zalicza 2 godziny na potrzeby samokształcenia zawodowego biegłych rewidentów.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy, terminu lub odwołania szkolenia.
 • W przypadku braku miejsc na szkolenie, wraz z napływem zgłoszeń będziemy Państwa informować o dodatkowych terminach szkoleń. Możliwe jest też zgłoszenie wpisu na listę rezerwową.
 • Odwołanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 2 dni przed szkoleniem lub brak udziału skutkuje obciążeniem całością kosztów szkolenia.
 1.  

TERMIN I MIEJSCE:

 • DATA: 16.06.2021 r.
 • GODZINA:  10:00 – 12:00
 • MIEJSCE: online

   

ZGŁOSZENIA