7 maja 2021

Szkolenie online „Dobór próby, zakończenie badania, przygotowanie archiwum z wykorzystaniem programu DATEV Audit” / 02.06.2021

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie online dla biegłych rewidentów:

„Dobór próby, zakończenie badania, przygotowanie archiwum z wykorzystaniem programu DATEV Audit

 

CEL SZKOLENIA:

Omówienie zagadnień związanych z końcowymi etapami pracy, w tym przygotowania archiwum dokumentacji.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Dobór próby z wykorzystaniem arkusza XLS.
 2. Końcowe procedury badania.
 3. Sprawozdanie z badania i memorandum.
 4. Weryfikacja i kontrola jakości zlecenia.
 5. Przygotowanie archiwum dokumentacji.
 6. Przygotowanie danych do przeniesienie na kolejny rok.
 

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Koszt szkolenia: 99 zł/netto/os. 
 • Udział w szkoleniu zalicza 2 godziny na potrzeby samokształcenia zawodowego biegłych rewidentów.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy, terminu lub odwołania szkolenia.
 • W przypadku braku miejsc na szkolenie, wraz z napływem zgłoszeń będziemy Państwa informować o dodatkowych terminach szkoleń. Możliwe jest też zgłoszenie wpisu na listę rezerwową.
 • Odwołanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 2 dni przed szkoleniem lub brak udziału skutkuje obciążeniem całością kosztów szkolenia.
 1.  

TERMIN I MIEJSCE:

 • DATA: 02.06.2021 r.
 • GODZINA:  10:00 – 12:00
 • MIEJSCE: online

   

ZGŁOSZENIA