warsztaty dla biegłych rewidentów

sZKOLENIA Z PROGRAMU DATEV Audit

KORZYŚCI  I CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest nauka efektywnego i szybkiego korzystania z oprogramowania DATEV Audit. Podczas szkolenia przeprowadzimy Państwa etap po etapie przez każdą funkcjonalność programu.

Zaprezentujemy również procesowe podeście do badania i tak też zaprojektowaną dokumentację roboczą zgodnie z metodyką prowadzenia badania według MSB.

Doświadczeni eksperci przekażą uczestnikom szkolenia wiedzę, jak krok po kroku wykonać badanie zgodne z Międzynarodowymi Standardami Badania. Zapoznamy Państwa również z nowymi funkcjami programu oraz przedstawimy funkcjonalności wspierające wspólną pracę w rozproszonych zespołach.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA I CENA

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zakupiły oprogramowanie DATEV Audit. Mogą Państwo sami zdecydować, ile godzin usługi szkolenia chcieliby Państwo wykupić. Cena za szkolenie ustalana jest indywidualnie i zostanie Państwu podana po wypełnieniu poniższego formularza. Po otrzymaniu maila z wypełnionym formularzem, nasi doradcy skontaktują się z Państwem celem omówienia Państwa potrzeb i oczekiwań względem szkolenia.

Zapytaj o szkolenie