13 stycznia 2020

„Biegły rewident w świetle zmian. Etyka, regulacja, digitalizacja.” – relacja z konferencji dla biegłych rewidentów

Jak co roku DATEV.pl prezentował swoje rozwiązania informatyczne dla biegłych rewidentów w Polsce na Konferencji Audytingu, której tegoroczna edycja przeprowadzona była pod hasłem „Biegły rewident w świetle zmian. Etyka, regulacja, digitalizacja”. Podczas 3 dniowej  konferencji aż 30 ekspertów dzieliło się swoją wiedzą i spostrzeżeniami z blisko 300 uczestnikami konferencji. 

 

„Biegły rewident w świetle zmian. Etyka, regulacja, digitalizacja” – przebieg konferencji

Podczas pierwszego dnia w trakcie debat poruszono tematykę wyzwań zawodu biegłego rewidenta w perspektywie polskiej i międzynarodowej, omówiono także konsekwencje zmian prawnych wynikających ze zmiany ustawy o biegłych rewidentach.

Drugiego dnia poruszone zostały poniższe tematy:

  • zastosowanie najnowszych technologii w elektronicznej sprawozdawczości;
  • obowiązki biegłych rewidentów oraz publikacje organów nadzorujących rynek finansowy, które mają znaczenie dla zamknięcia 2019 r;
  • rola przepisów prawa bilansowego i podatkowego w procesie badania;
  • etyka i jakość rewizji finansowej w kreowaniu wartości dla inwestorów.

Zwieńczeniem drugiego dnia była uroczysta kolacja, którą umilał gościom  specjalnie przygotowany autorski program artystyczny.

Ostatniego dnia omówione zostały najważniejsze kwestie, które w nadchodzących miesiącach wpłyną na pracę biegłych rewidentów. Dokonano również podsumowania znanych już standardów i procedur, a obecni goście mogli wymienić się uwagami oraz zgłosić tematy, które w ich odczuciu wymagają dodatkowej interpretacji Ministerstwa Finansów. Barbara Misterska Dragan zapowiedziała, że aby ułatwić audytorom zorientowanie się w wymogach wewnętrznej kontroli przed 31 sierpnia 2020 r., zostanie opracowany materiał pomocniczy, który będzie udostępniony na stronie PIBR.

Doskonałym podsumowaniem wydarzenia były słowa Moniki Kaczorek, która podkreśliła, jak ważny dla przyszłości zawodu będzie rozwój informatyczny i stałe doskonalenie w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii.

 

Programy DATEV.pl

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą rozwiązań informatycznych dla biegłych klientów DATEV.pl” 

  • DATEV Audit – System wspierający badanie sprawozdań finansowych zgodnie z międzynarodowymi standardami. Więcej…
  • DATEV Próbkowanie – Rozwiązanie automatyzujące proces doboru próby oraz ustalenia poziomu istotności zgodnie z MSB 530. Więcej…
  • DATEV Analiza Dziennika – Oprogramowanie do analizy danych badanego podmiotu dzięki importowi dziennika z ksiąg rachunkowych. Więcej…