15 marca 2021

Webinar “Od e-sprawozdania i JPK do sprawozdania z badania. Profesjonalne i bezpieczne przygotowanie dokumentacji rewizyjnej z wykorzystaniem programu DATEV Audit” / 24.03.2021

 

Serdecznie zapraszamy na webinar:

“Od e-sprawozdania i JPK do sprawozdania z badania. Profesjonalne i bezpieczne przygotowanie dokumentacji rewizyjnej z wykorzystaniem programu DATEV Audit.”

 

CEL WEBINARU:

 • celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z DATEV Audit.
 • Omówimy nowoczesne technologie, które mogą wspierać pracę biegłego rewidenta.
 • Omówimy badanie zgodnie z MSB oraz analiza plików JPK przy użyciu DATEV Audit.

 

PROGRAM WEBINARU:

1) Badanie zgodne z MSB w 7 prostych krokach z DATEV Audit

2) Nowoczesne technologie wsparciem warsztatu biegłego rewidenta:

 • aplikacja mobilna Kalkulator Biegłego
 • aplikacja mobilna Przyjęcie Zlecenia

3) Analiza plików JPK przy użyciu DATEV Audit, przykładowa funkcjonalność:

 • wyszukiwanie duplikatów
 • wyszukiwanie luk w numeracji dziennika
 • analiza ABC sprzedaży i zakupu
 • raporty sprzedaży
 • dobór próby (MUS, stratyfikacja)

4) Rozwiązania na przyszłość – Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości (MSKJ 1) w DATEV Audit.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Cena  99 zł netto/osoba
 • Udział w webinarze zalicza 2 godziny na potrzeby samokształcenia zawodowego biegłych rewidentów.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy, terminu lub odwołania szkolenia.
 • W przypadku braku miejsc na szkolenie, wraz z napływem zgłoszeń będziemy Państwa informować o dodatkowych terminach szkoleń. Możliwe jest też zgłoszenie wpisu na listę rezerwową.
 1.  

TERMIN I MIEJSCE:

 • DATA: 24.03.2021 r.
 • GODZINA:  10:00 – 12:00
 • MIEJSCE: online

   

ZGŁOSZENIA