Pełna obsługa procesu druku cyfrowego

Centrum Druku i Logistyki DATEV eG

Centrum Druku i Logistyki DATEV eG dostarcza usługi w zakresie przetwarzania, druku i wysyłki materiałów drukowanych. Realizujemy pełną obsługę procesu druku poczynając od zagwarantowania bezpiecznego transferu dokumentów elektronicznych do naszego centrum danych, przez personalizację dokumentów, druk, kopertowanie aż po logistykę, konfekcjonowanie i wysyłkę przesyłek.

Oferujemy najwyższe, potwierdzone certyfikatami standardy bezpieczeństwa. Nasze centrum druku specjalizuje się w obsłudze masowych druków zawierających tzw. wrażliwe dane ze szczególną ochroną danych osobowych oraz tworzeniem kopert bezpiecznych typu PIN. Naszymi klientami są m.in. niemieckie instytucje publiczne o bardzo wysokich wymogach bezpieczeństwa.

Korzyści

Profesjonalne przygotowanie danych

Kompleksowe doradztwo

Najwyższe bezpieczeństwo danych

Kontrola na każdym etapie produkcji

Indywidualne podejście

Najnowsze technologie

Gwarancja jakości

Terminowa wysyłka

Technologia

Zlecenia realizujemy z zastosowaniem druku cyfrowego według dwóch technologicznie i jakościowo zróżnicowanych metod produkcji. Wybór metody zależy od wymagań i oczekiwań klienta. Z jednej strony jesteśmy w stanie w krótkim czasie osiągnąć wysoką przepustowość i efektywnie zrealizować druk dużego wolumenu materiałów, z drugiej zaś – elastycznie i efektywnie drukować niewielkie nakłady na indywidualne życzenia klientów.

Cyfrowy druk ciągły High Speed

W naszym Centrum druk ciągły dla dużej ilości stron jest możliwy dzięki wysokiej jakości cyfrowemu drukowi z opcją precyzyjnego przetwarzania i możliwością późniejszej obróbki w trybie offline. Nasz system zintegrowany z narzędziami planowania produkcji gwarantuje indywidualną realizację zleceń oraz najwyższą jakość.

Cyfrowy system drukujący High Quality

Zakres zastosowania dla tego systemu obejmuje segment małego i średniego ale płynnego nakładu oraz dotyczy spersonalizowanych i zindywidualizowanych materiałów drukarskich. Dodatkowo przy użyciu formatu o wymiarach 660 mm można szybciej i ekonomiczniej drukować formaty wielkogabarytowe.

Obróbka końcowa

Wszystkie realizowane przez nas zlecenia mogą być przetwarzane zgodnie z indywidualnym życzeniem klientem.

Cięcie

Wiązanie

Falcowanie

Spinanie

Dziurkowanie

Laminowanie

Kaszerowanie

Perforowanie

Klejenie bloczków

Banderolowanie

Pieczętowanie

Produkcja folderów

Kopertowanie

Oferujemy dwie możliwości kopertowania – online i offline – dobierane w zależności od rodzaju wydruku, sposobu obróbki końcowej a także terminu i nakładu druku.

Kopertowanie online

W systemie kopertowania on-line kopertownica jest bezpośrednio podłączona do systemu drukującego. Dokumenty są kopertowane bez manualnego etapu pośredniego – od razu po ich wydruku.

W tym systemie kopertowania stosujemy System Closed-Loop, który skutecznie zapobiega wadliwym wydrukom. Produkt niespełniający założonych standardów jakości kierowany jest do zniszczenia, a odpowiedni dodruk sterowany jest za pomocą oprogramowania nadzorującego bieżącą produkcję. Ten sposób monitoringu procesu pozwala na automatyczną eliminację błędów i zachowanie najwyższych standardów jakości.

Kopertowanie offline

Kopertowanie offline pozwala elastycznie reagować na różnego rodzaju zlecenia, w tym zlecenia drobne i zlecenia ekspresowe, a także różne typy obróbki np. formaty specjalne, frankowanie itp. Nasze realizacje obejmują pracę z systemami kopertowania offline do obróbki pojedynczych kartek lub obróbki druku zwojowego ze stacją wstawiania dodatków i frankownicami dla wszystkich najczęściej stosowanych formatów wysyłkowych jak C4 i C6/ 5.

Bezpieczeństwo danych

DATEV eG jako usługodawca specjalizujący się w dziedzinie przetwarzania i druku materiałów o wysokich wymogach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony danych spełnia najwyższe światowe standardy w tej dziedzinie. W naszym Centrum druku i logistyki stosujemy niezwykle restrykcyjne środki bezpieczeństwa danych i kontroli dostępu.

Kontrola wstępu

Wiele zróżnicowanych stref bezpieczeństwa
Pojedyncze blokady z identyfikacją na podstawie zdjęcia
Całodobowy monitoring

Kontrola dostępu

Dostęp tylko przez system kontroli dostępu
Zabezpieczenie elektronicznej wymiany danych poprzez kontrolę i środki techniczne
Zasada „Need to Know”
Klasyfikacja i rozdzielenie danych
Środki identyfikacji i autoryzacji
Szyfrowanie danych

Kontrola przekazywania danych

Kompleksowe środki zabezpieczające elektroniczną wymianę danych
Ścisłe środki ostrożności, dopasowane do poziomu zabezpieczeń mające na celu przeciwdziałanie nieautoryzowanemu usunięciu nośnika danych lub nieuprawnionemu wejściu w posiadanie zabezpieczonych informacji

Kontrola wprowadzania danych

Wielostopniowa procedura w postaci protokołów i audytów
Filmowanie

Kontrola zleceń

Zabezpieczenie techniczne i proceduralne przetwarzania danych zgodnie z instrukcjami zleceniodawcy i wymogami prawa

Kontrola dostępności danych

Mechanizmy zabezpieczające dane dopasowane do wymogów
Zabezpieczenia fizyczne w formie ochrony przeciwpożarowej, zabezpieczenie przed utratą, ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych, redundancja infrastruktury

Certyfikacje i legalizacje

Certyfikat zgodny z ISO / IEC 9001: 2015

Międzynarodowy, uznany standard przetwarzania
Trwała, wysoka jakość produktu
Zrównoważone zapewnianie jakości
Zdefiniowane środki
Zarządzanie dostawcami i zasobami

Certyfikat zgodny z ISO / IEC 20000-1: 2011

Zdefiniowane procesy
Przejrzystość i zrozumiałość jakości usług
Ciągła optymalizacja
Stabilna działalność produkcyjna
Zapobieganie zdarzeniom niepożądanym

Certyfikat zgodny z ISO / IEC 27001: 2013

Minimalizacja ryzyka IT
Skuteczny proces kontroli
Poufność informacji
Integracja
Dostępność

Certyfikat zgodny z DIN SPEC 66399

Bezpieczne usuwanie danych

Legalizacja zgodnie z ISAE 3402

Międzynarodowy obowiązujący standard raportowania dla organizacji usługowych

Legalizacja zgodna z IDW PS 951 nowa wersja (dla klientów od końca 2017)

Zaświadczenie niezależnego audytora opisujące wewnętrzny system kontroli dotyczący usług oraz zasady i efektywność tej kontroli.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ