Pełna obsługa procesu druku cyfrowego

DATEV SMART TRANSFER

DATEV oferuje przygotowanie i dystrybucję dokumentów elektronicznych np. e-faktur wraz z ich archiwizacją i udostępnianiem oraz dystrybucją do końcowych użytkowników za pomocą poczty e-mail. Usługa uwzględnia dokumenty specjalne np. oznaczone znacznikiem czasu, czy zabezpieczone podpisem elektronicznym.

 

⋅ OBSŁUGA E-FAKTUR

· ARCHIWIZACJA ELEKTRONICZNA

· E-MAILING

 

 

Centrum Druku i Logistyki DATEV eG

Centrum Druku i Logistyki DATEV eG dostarcza usługi w zakresie przetwarzania, druku i wysyłki materiałów drukowanych. Realizujemy pełną obsługę procesu druku poczynając od zagwarantowania bezpiecznego transferu dokumentów elektronicznych do naszego centrum danych, przez personalizację dokumentów, druk, kopertowanie aż po logistykę, konfekcjonowanie i wysyłkę przesyłek.

Oferujemy najwyższe, potwierdzone certyfikatami standardy bezpieczeństwa. Nasze centrum druku specjalizuje się w obsłudze masowych druków zawierających tzw. wrażliwe dane ze szczególną ochroną danych osobowych oraz tworzeniem kopert bezpiecznych typu PIN. Naszymi klientami są m.in. niemieckie instytucje publiczne o bardzo wysokich wymogach bezpieczeństwa.

Korzyści

Profesjonalne przygotowanie danych

Kompleksowe doradztwo

Najwyższe bezpieczeństwo danych

Kontrola na każdym etapie produkcji

Indywidualne podejście

Najnowsze technologie

Gwarancja jakości

Terminowa wysyłka

Technologia

Zlecenia realizujemy z zastosowaniem druku cyfrowego według dwóch technologicznie i jakościowo zróżnicowanych metod produkcji. Wybór metody zależy od wymagań i oczekiwań klienta. Z jednej strony jesteśmy w stanie w krótkim czasie osiągnąć wysoką przepustowość i efektywnie zrealizować druk dużego wolumenu materiałów, z drugiej zaś – elastycznie i efektywnie drukować niewielkie nakłady na indywidualne życzenia klientów.

Cyfrowy druk ciągły High Speed

W naszym Centrum druk ciągły dla dużej ilości stron jest możliwy dzięki wysokiej jakości cyfrowemu drukowi z opcją precyzyjnego przetwarzania i możliwością późniejszej obróbki w trybie offline. Nasz system zintegrowany z narzędziami planowania produkcji gwarantuje indywidualną realizację zleceń oraz najwyższą jakość.

Cyfrowy system drukujący High Quality

Zakres zastosowania dla tego systemu obejmuje segment małego i średniego ale płynnego nakładu oraz dotyczy spersonalizowanych i zindywidualizowanych materiałów drukarskich. Dodatkowo przy użyciu formatu o wymiarach 660 mm można szybciej i ekonomiczniej drukować formaty wielkogabarytowe.

Obróbka końcowa

Wszystkie realizowane przez nas zlecenia mogą być przetwarzane zgodnie z indywidualnym życzeniem klientem.

Cięcie

Wiązanie

Falcowanie

Spinanie

Dziurkowanie

Laminowanie

Kaszerowanie

Perforowanie

Klejenie bloczków

Banderolowanie

Pieczętowanie

Produkcja folderów

Kopertowanie

Oferujemy dwie możliwości kopertowania – online i offline – dobierane w zależności od rodzaju wydruku, sposobu obróbki końcowej a także terminu i nakładu druku.

Kopertowanie online

W systemie kopertowania on-line kopertownica jest bezpośrednio podłączona do systemu drukującego. Dokumenty są kopertowane bez manualnego etapu pośredniego – od razu po ich wydruku.

W tym systemie kopertowania stosujemy System Closed-Loop, który skutecznie zapobiega wadliwym wydrukom. Produkt niespełniający założonych standardów jakości kierowany jest do zniszczenia, a odpowiedni dodruk sterowany jest za pomocą oprogramowania nadzorującego bieżącą produkcję. Ten sposób monitoringu procesu pozwala na automatyczną eliminację błędów i zachowanie najwyższych standardów jakości.

Kopertowanie offline

Kopertowanie offline pozwala elastycznie reagować na różnego rodzaju zlecenia, w tym zlecenia drobne i zlecenia ekspresowe, a także różne typy obróbki np. formaty specjalne, frankowanie itp. Nasze realizacje obejmują pracę z systemami kopertowania offline do obróbki pojedynczych kartek lub obróbki druku zwojowego ze stacją wstawiania dodatków i frankownicami dla wszystkich najczęściej stosowanych formatów wysyłkowych jak C4 i C6/ 5.

Bezpieczeństwo danych

DATEV eG jako usługodawca specjalizujący się w dziedzinie przetwarzania i druku materiałów o wysokich wymogach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony danych spełnia najwyższe światowe standardy w tej dziedzinie. W naszym Centrum druku i logistyki stosujemy niezwykle restrykcyjne środki bezpieczeństwa danych i kontroli dostępu.

Kontrola wstępu

Wiele zróżnicowanych stref bezpieczeństwa
Pojedyncze blokady z identyfikacją na podstawie zdjęcia
Całodobowy monitoring

Kontrola dostępu

Dostęp tylko przez system kontroli dostępu
Zabezpieczenie elektronicznej wymiany danych poprzez kontrolę i środki techniczne
Zasada „Need to Know”
Klasyfikacja i rozdzielenie danych
Środki identyfikacji i autoryzacji
Szyfrowanie danych

Kontrola przekazywania danych

Kompleksowe środki zabezpieczające elektroniczną wymianę danych
Ścisłe środki ostrożności, dopasowane do poziomu zabezpieczeń mające na celu przeciwdziałanie nieautoryzowanemu usunięciu nośnika danych lub nieuprawnionemu wejściu w posiadanie zabezpieczonych informacji

Kontrola wprowadzania danych

Wielostopniowa procedura w postaci protokołów i audytów
Filmowanie

Kontrola zleceń

Zabezpieczenie techniczne i proceduralne przetwarzania danych zgodnie z instrukcjami zleceniodawcy i wymogami prawa

Kontrola dostępności danych

Mechanizmy zabezpieczające dane dopasowane do wymogów
Zabezpieczenia fizyczne w formie ochrony przeciwpożarowej, zabezpieczenie przed utratą, ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych, redundancja infrastruktury

Certyfikacje i legalizacje

Certyfikaty Zarządzania Jakością i Usługami

ISO 9001

Certyfikaty Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

ISO-IEC 27001

 

Certyfikat Bezpiecznego Niszczenia Danych

DIN SPEC 66399

 

Legalizacja ISAE 3402

Międzynarodowy standard raportowania dla organizacji usługowych

Legalizacja IDW PS 951

Zaświadczenie audytora dla wewnętrznego systemu kontroli dotyczący usług.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


Pobierz szczegóły oferty DATEV.pl
w zakresie korespondencji masowej