29 kwietnia 2017
WARSZTATY POZNAŃ

Komunikacja między polskim a niemieckim działem księgowości i controllingu, 29 maja, Poznań

Już 29 maja w Poznaniu odbędzie się szkolenie organizowane przez AHK Polska przy współpracy z DATEV.pl. Szkolenie poprowadzi doradca podatkowy Marcin Grześkowiak, specjalizujący się m.in. w tematyce spółek polsko-niemieckich.

Do udziału w szkoleniu zachęcamy szczególnie pracowników firm polsko-niemieckich, którzy odpowiadają za prawidłową wymianę informacji finansowo-księgowych między spółką polską, a niemiecką – pracowników działu kontrolingu czy działów finansowych. Szkolenie będzie poświęcone prawidłowej komunikacji między polskim a niemieckim działem księgowości i controllingu – z uwzględnieniem różnic merytorycznych w aparacie pojęciowym, ale problemów wynikających z nieporozumień na tle językowym.  Szkolenie jest płatne.

Dowiedz się więcej: 22 862 17 00 | info@datev.pl

 Wyzwania dla firm polsko-niemieckich

Firmy międzynarodowe, w tym także firmy polsko-niemieckie, stoją przed wyzwaniem: na potrzeby raportowania w kraju macierzystym (np. w Niemczech) muszą pozyskać dane finansowe z pozostałych krajów, w których prowadzą działalność (np. z Polski). Taka wymiana danych to nie tylko komunikacja pomiędzy pracownikami poszczególnych działów, ale także uwzględnienie różnic między przepisami prawno-podatkowymi we wszystkich państwach.
 
Szkolenie prowadzone przez doradcę podatkowego Marcina Grześkowiaka ma na celu rozwiązanie najczęstszych problemów w komunikacji między polskim a niemieckim działem księgowości i controllingu.
 
Przede wszystkim w codziennej komunikacji pojawia się wiele nieporozumień językowych – nawet pomimo bardzo dobrej znajomości języka obcego w tego typu rozmowach pojawia się słownictwo specjalistyczne, a – wydawałoby się drobne –  błędy językowe prowadzą do poważnych błędów w raportach finansowych.
 
W pokonaniu bariery językowej na pewno pomocny będzie Leksykon terminologii fachowej doradztwa podatkowego, który otrzyma każdy uczestnik szkolenia.
 
Innym powodem, dla którego w raportach finansowych mogą pojawić się błędy, są różne definicje tych samych instrumentów finansowych czy też różne podejście ustawodawcy. Przykładem są np. umowy leasingu, które dzielą się na leasing finansowy i leasing operacyjny, natomiast podział ten został ukształtowany inaczej przez ustawodawcę w Niemczech, a inaczej w Polsce, odmiennie w prawie podatkowym i w przepisach dotyczących rachunkowości. Wówczas zapisy poprawne dla jednego kraju, jeśli zostaną przeniesione w tym samym kształcie do raportów finansowych w drugim kraju, mogą wprowadzać w błąd.
 
Dzięki warsztatom prowadzonym przez AHK Polska przy współpracy z DATEV.pl firmy polsko-niemieckie mogą uniknąć podobnych błędów i zapanować nad komunikacją między polskim a niemieckim działem księgowości i controllingu.
 

Zapisz się: 22 862 17 00 | info@datev.pl