Ankieta satysfakcji klienta

Szanowni Klienci,

zwracamy się z gorącą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety satysfakcji i wyrażenia swojej opinii dotyczącej współpracy z naszą firmą. Wszystkie spostrzeżenia weźmiemy pod uwagę i postaramy się na ich podstawie udoskonalić naszą pracę, aby dostarczać tylko takie produkty, które są zgodne z Państwa oczekiwaniami. Obiecujemy, że każda przekazana przez Państwa uwaga nie pozostanie zignorowana. Z góry dziękujemy za poświęcony dla nas czas.

UWAGA: Za odpowiedź na pytanie nr 9 (min. 3 zdania) przewidujemy rabat jednorazowy 5% na usługi, szkolenia lub na 1 miesiąc abonamentu DATEV Audit! 

1. Jak długo korzysta Pani/Pan z oprogramowania firmy DATEV.pl?

2. Jakie czynniki spowodowały, że skorzystała Pani/Pan z oferty firmy DATEV.pl?

3. Z jakiego oprogramowania obecnia Pani/Pan korzysta?

 
zdecydowanie TAK
raczej TAK
nie mam zdania
raczej NIE
zdecydowanie NIE

firma DATEV.pl jest dla mnie wiarygodnym partnerem biznesowym

firma DATEV.pl jest liderem w swojej branży

oprogramowanie firmy DATEV.pl spełni moje oczekiwania

firma DATEV.pl świadczy usługi wysokiej jakości

 
zdecydowanie TAK
raczej TAK
nie mam zdania
raczej NIE
zdecydowanie NIE

program dostosowany jest do potrzeb mojej firmy

program znacznie usprawnił moją pracę

program działa prawidłowo

program spełnia moje oczekiwania

6. Na jakim poziomie kształtują się ceny oprogramowania firmy DATEV.pl na tle konkurencji?

Ceny są:

7. Jakie narzędzia marketingowe wg Pani/Pana mają największy wpływ na podjęcie decyzji o zakupie oprogramowania DATEV.pl?

8. Jak często kontaktuje się Pani/Pan z pracownikami firmy DATEV.pl?

9.  Napisz referencje i zgarnij rabat jednorazowy 5% na usługi, szkolenia lub na 1 miesiąc abonamentu DATEV Audit!

REGULAMIN ANKIETY SATYSFAKCJI KLIENTA

1. Organizator: DATEV.pl

2. Cel: poznanie opinii klientów DATEV.pl na temat dotychczasowej współpracy celem udoskonalenia usług i produktów

3. Adresaci: klienci DATEV.pl

4.. Zgłoszenia:

Zgłoszenia mogą być wysyłane wyłącznie przez klientów firmy DATEV.pl Zgłoszenia dokonuje się poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania ankiety za pośrednictwem strony internetowej datev.pl na której jest ona opublikowana. Każdy uczestnik ankiety może przysłać tylko jedno zgłoszenie w ramach danej edycji badania ankietowego i otrzymać tylko jeden upominek.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania upominku z powodu podania błędnych danych osobowych przez uczestnika, zmiany danych osobowych uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany na adres e-mail: agnieszka.bartnik@datev.pl lub braku możliwości poinformowania uczestników o nagrodach i sposobach ich wydania z przyczyn niezależnych od Organizatora, a także za doręczenie i terminowość doręczenia listów, przesyłek, a także za wszelkie inne działania Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.Przyznane upominki nie podlegają wymianie ani zamianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. W trakcie trwania ankiety Organizator może dokonać zmiany w regulaminie, ograniczenia lub rozszerzenia treści pytań zawartych w ankiecie.

6.Udział w badaniu ankietowym jest jednoznaczny z akceptacją wszelkich postanowień regulaminu.

7. Wypełniając ankietę, uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego odpowiedzi przez firmę DATEV.pl na stronie oraz we wszelkich materiałach reklamowych.

8. Udział w badaniu ankietowym jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe uczestników przekazane Organizatorowi będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia Ankiety, doręczenia upominku uczestnikom Ankiety i innych celów wynikających wprost z niniejszego regulaminu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wysłanie upominku. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Regulamin Ankiety

Imię i Nazwisko
Firma
E-mail
Telefon