BLOG
EKSPERCKIE TREŚCI DLA
SPÓŁEK POLSKO-NIEMIECKICH
I BIEGŁYCH


SPÓŁKI POLSKO-NIEMIECKIE
BIEGLI REWIDENCI
7 października 2017
płaca minimalna Niemcy

Płaca minimalna Niemcy

MiLOG to skrót niemieckiej ustawy o płacy minimalnej – Mindestlohngesetz z dnia 11 sierpnia 2014 roku, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2015r. Nałożyła ona obowiązek wypłaty wynagrodzenia brutto nie niższego niż 8,50 euro za godzinę pracy na terenie Niemiec dla wszystkich pełnoletnich pracowników. Od 1 stycznia 2017 r. wysokość płacy minimalnej w Niemczech została [...]

1 września 2017
skr plan kont

SKR – niemieckie plany kont

Wypracowane przez DATEV eG wzorcowe plany kont w Niemczech stały się obowiązującym standardem dla niemieckich przedsiębiorstw. Nawet podmioty korzystające z innych systemów niż DATEV stosują ten sam schemat. Aby pomóc lepiej zrozumieć specyfikę rachunkowości niemieckiej przygotowaliśmy dla naszych klientów tłumaczenie podstawowych planów kont SKR 03 oraz SKR 04 na język polski i angielski.   Wzory [...]

1 sierpnia 2017
niemieckie plany kont

Raport BWA

Użytkownicy rozwiązań finansowo – księgowych DATEV w Niemczech maja pełny dostęp do rozbudowanego systemu raportowania. Podstawowym raportem pozwalającym ocenić kondycje finansową firmy jest raport BWA. Datev.pl oferuje polskim klientom przygotowanie raportu BWA bazując na danych z polskiego systemu finansowo – księgowego. Przykładowy raport BWA Uwaga: ta zawartość wymaga obsługi języka JavaScript. [...]

16 sierpnia 2017
badanie_sparwozdania_po_raz_pierwszy

Badanie po raz pierwszy sprawozdania finansowego jednostki

Badając sprawozdanie finansowe należy pamiętać o odpowiednim zaplanowaniu i przeprowadzeniu badania poprzez zastosowanie odpowiednich procedur szczególnych problemów dotyczących między innymi badania po raz pierwszy sprawozdania finansowego jednostki. Sprawozdanie wolne od błędów i istotnych zniekształceń Zgodnie z KSRF nr 1, pkt. 41 biegły rewident badając sprawozdanie finansowe po raz pierwszy, powinien upewnić się, że nie zawiera on [...]

1 sierpnia 2017
korzystanie z pracy eksperta biegłego rewidenta

Korzystanie z wyników pracy eksperta powołanego przez biegłego rewidenta

Powody dla powołania eksperta Biegły rewident w trakcie badania sprawozdania finansowego ze względu na istotne zagadnienia wymagające specjalistycznej wiedzy i doświadczenia z dziedziny innej niż rachunkowość i rewizja finansowa może skorzystać z wyników pracy powołanego przez siebie eksperta w celu uzyskania wystarczających i odpowiednich dowodów. W zależności od tego, czy ekspert powołany przez biegłego rewidenta [...]

17 lipca 2017
badanie zobowiązań warunkowych

Badanie zobowiązań warunkowych i wartości szacunkowych

Badając sprawozdanie finansowe należy pamiętać o odpowiednim zaplanowaniu i przeprowadzeniu badania poprzez zastosowanie odpowiednich procedur szczególnych problemów dotyczących między innymi badania zobowiązań warunkowych i wartości szacunkowych.  W Krajowym Standardzie Rewizji Finansowej nr 1 zostały omówione zagadnienia w sposób pozwalający na opracowanie odpowiednich procedur badania, które pozwolą na prawidłowe zbadanie powyższych obszarów. Pozwoli to na sformułowaniu [...]

1 lipca 2017
późniejsze zdarzenia w badaniu sprawozdań

Późniejsze zdarzenia – badanie zdarzeń występujących po dacie sprawozdania finansowego

Jak rozumieć pojęcie późniejszych zdarzeń? Późniejsze zdarzenia – zdarzenia następujące między datą sprawozdań finansowych a datą sprawozdania biegłego rewidenta oraz fakty, o których biegły rewident dowiedział się po dacie sprawozdania biegłego rewidenta. Badanie zdarzeń występujących po dacie sprawozdania finansowego jest bardzo trudne ze względu na to, ze często nie są jeszcze ujęte w sprawozdaniu finansowym [...]

2 czerwca 2017
zakończenie badania

Zakończenie badania sprawozdania finansowego

Po przeprowadzeniu wszystkich zaplanowanych procedur badania należy ocenić wyniki. Biegły rewident projektuje i przeprowadza na zakończenie badania procedury analityczne, które mają mu pomóc w sformułowaniu ogólnego [...]